Conclean Basic2022-10-26T06:53:18+00:00

Minireningsverk Conclean Basic för normal skyddsnivå

Conclean Basic är framtagen för hushåll som önskar att rena sitt avloppsvatten för normal skyddsnivå, lätt och säkert utan markbädd eller infiltration. Systemet drivs med luftpump och är lätt att styra via styrenheten. Endast en tank att installera vilket gör att den lätt får plats på liten yta. Conclean Basic är certifierad enligt EN 12566-3.

Conclean Basic är en biologisk rening som hanterar allt avloppsvatten. Basic anläggs i områden som kräver normal skyddsnivå och är anpassat till vårt nordiska klimat. Systemet är driftsäkert eftersom det drivs av en luftpump och att inga rörliga delar finns i tanken.

Basic är en kompakt modell som även ryms på små tomter. Ett låsbart lock gör installationen barnsäker och kan anpassas mot marken så att du med lätthet kan köra gräsklippare över locket.

Fördelarna med avloppslösning Basic är många.

Conclean Basic
15 FÖRDELAR MED CONCLEAN BASIC
 • Skyddsnivå
  Renar till normal skyddsnivå utan markbädd/infiltration.

 • Kemfritt
  Fungerar utan kemikalier.

 • CE-märkt enligt EN 12566-3
  för vattentäthet, hållbarhet och reningseffekt

 • Återvunnet material
  Tanken är tillverkad i kompressionsinjicerad, återvunnen plast som är skyddad mot UV-strålning och anpassad för svenska förhållanden.

 • Kompakt storlek
  Ryms även på små tomter.

 • Stor slamkapacitet
  Minimerar antalet slamtömningar.

 • Flexibel installation
  Styrenheten kan placeras upp till 20 m ifrån tanken.

 • Självförankrande
  Grundvattenstabil upp till tankens midja

 • Drivs av kompressor
  Ger minimalt med rörliga delar.

 • Inga känsliga delar i tanken
  El och pump sitter skyddat i styrenheten.

 • Tystgående
  Luftkompressorn är mycket tystgående.

 • Automatiskt energisparläge
  Driften anpassas automatiskt efter belastning.

 • Gastät styrenhet
  Säkerställer att gas eller kondens inte tar sig in i skåpet.

 • Smart lock
  Grönt, låsbart och barnsäkert plastlock av högsta kvalitet. Tiltbart 5°, kan lätt kan anpassas till underlaget och passeras av gräsklippare.

 • Gjutjärnsbetäckning som tillval
  Kompatibel med gjutjärnslock som klarar tryckbelastning på 3,5 ton.

Conclean Graf Grey2clean

Conclean Basic på plats hos kund

Conclean Graf Grey2clean

Conclean Basic på plats hos kund

Installationsmanual för entreprenörer - Conclean Basic

Installationsmanual för entreprenörer – Conclean Basic

Manual för fastighetsägare Conclean Basic

Manual för fastighetsägare Conclean Basic

Slamtömningsinstruktion Conclean Basic

Slamtömningsinstruktion Conclean Basic

Manual underhåll kompressor Conclean Basic 1-2 hushåll

Manual underhåll kompressor Conclean Basic 1-2 hushåll

Manual underhåll av kompressor, Basic, 3 hushåll

Manual underhåll av kompressor, Basic, 3 hushåll

Journalföring Conclean Basic

Journalföring Conclean Basic

Egenkontroll Conclean Basic

Egenkontroll Conclean Basic

Support - Conclean Basic

Support – Conclean Basic

Prestandadeklaration Conclean Basic

Prestandadeklaration Conclean Basic

Garanti Conclean Basic

Garanti Conclean Basic

FAQ
Hur vet jag när det är dags att byta ut mitt avlopp?2021-12-28T09:40:33+00:00

Svar: Idag så besiktigas avloppen runt om i Sverige av era kommuner. Om ditt avlopp har några år på nacken är det mycket troligt att det inte uppfyller de krav som idag ställs och bör bytas ut. Om du tänker bygga nytt är det självklart att en avloppslösning måste installeras. Kontakta ditt miljökontor på din kommun och fråga om råd. Du kan också fråga våra auktoriserade återförsäljare/entreprenörer.

Hur vet jag vilken typ av avlopp jag bör välja? Vad ska jag tänka på?2021-12-28T09:39:50+00:00

Svar: Kraven ställs av din kommun. Det finns normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Om du ska klara kraven på hög skyddsnivå bör du välja ett Graf minireningsverk eller ett separerat avlopp där wc-vatten går till sluten tank och gråvatten (BDT) går till en Argo BDT tank med inbyggd markbädd. Hitta en återförsäljare/entreprenör i din närhet som hjälper dig hela vägen.

Måste jag ansöka om tillstånd eller bygglov hos kommunen?2020-05-26T08:17:02+00:00

Svar: Ja Om du vill ha hjälp så ser vi till att en auktoriserad återförsäljare/entreprenör tar kontakt med dig för ett kostnadsfritt offertbesök.

Vad gör jag om kommunen säger nej till mitt förslag?2020-05-26T08:16:35+00:00

Svar: Alla våra produkter är certifierade och av högsta klass. Om du mot förmodan får ett avslag, så beror det på att de saknar uppgifter och vi bistår gärna er kommun med detta.

Vad kostar en komplett lösning för att rena mitt avloppsvatten?2021-03-25T15:16:17+00:00

Svar: Det är omöjligt att svara på utan att besöka er. Fyll i dina uppgifter så kommer en auktoriserad återförsäljare/entreprenör i din närhet att kontakta dig inom kort för ett kostnadsfritt offertbesök.

Det finns ingen återförsäljare i mitt område, kan jag ändå ha era produkter?2021-12-28T09:38:07+00:00

Svar: Ja, självklart kan du det. Kontakta oss så kan vi guida dig vidare eller om du redan har en lokal entreprenör, så tar vi gärna kontakt med denna.

Måste jag teckna serviceavtal för Conclean minireningsverk?2021-12-28T09:36:41+00:00

Svar: Vi anser det klokt att teckna serviceavtal med oss på Conclean och de flesta kommuner kräver också detta. Vi har mycket bra garantier kopplade till vårt serviceavtal vilket är en trygghet för dig.

Vad innebär ”efterpolering”?2021-03-25T14:43:46+00:00

Svar: En utsläppsplats som fördröjer och reducerar det renade vattnet från bakterier/smittämnen innan det rinner vidare till dike och/eller vattendrag.

Kan ni leverera enskilt avlopp om man bor på en ö?2021-03-25T14:36:17+00:00

Svar: Ja. Dock fraktar vi enbart på farbara vägar, så ni får själva lösa båttransport om det krävs. De flesta av våra auktoriserade entreprenörer i ditt område har möjlighet att hjälpa till med transporter ut på öar.

Vad behöver jag om jag har normal skyddsnivå?2021-03-08T08:36:59+00:00

Svar: Conclean Kompakt Markbädd och Conclean Basic är certifierade lösningar som klarar normal skyddsnivå.

Vad behöver jag vid hög skyddsnivå?2021-03-08T08:35:17+00:00

Svar: Conclean minireningsverk klarar högskyddsnivå när det gäller miljökraven, om det även är hög skyddsnivå enligt hälsokraven så rekommenderar vi vårt minireningsverk tillsammans med Conclean NextGen Kloreringsenhet.

Kan man pumpa avloppsvatten?2021-03-08T08:35:48+00:00

Svar: Våra avloppslösningar kan ta emot pumpat avloppsvatten utan problem. Vi har ett stort utbud av pumpstationer som klarar att pumpa till våra lösningar eller att pumpa till kommunal ledningsnät.

Hur gör man enskilt avlopp?2021-03-25T15:15:21+00:00

Svar: Enskilt avlopp ersätter ett kommunalt avlopp till ett eller flera hus. Det är oftast en tank, brunn eller ett minireningsverk som grävs ner på fastigheten. Avloppsanläggningen ska tömmas årligen av kommunens slamtömningsfordon. Ett enskilt avlopp skall alltid grävas ner efter godkännande från kommunens miljöenhet.

Hur fungerar enskilt avlopp?2021-03-25T15:14:40+00:00

Svar: Först separeras fasta partiklar i någon form av slamavskiljare, därefter renas vattnet i ett biologiskt och ibland även ett kemiskt steg. Kontakta Conclean för vidare information gällande de produkter som berör just din fastighet.

Hur länge håller ett enskilt avlopp?2021-12-28T09:52:33+00:00

Svar: Markbäddar och infiltrationer har en begränsad tid de kan binda fosfor som är ett näringsämne man vill skydda naturen ifrån. Ett minireningsverk går mycket lättare att kontrollera funktionen på men kan ibland kräva service och eventuellt utbyte av vissa slitdetaljer. Dock mycket mindre ingrepp på tomten i händelse av sämre funktion.

Vad gäller för enskilt avlopp?2021-03-25T15:13:15+00:00

Svar: För att inte riskera att köpa produkter som är fel enligt ställda krav rekommenderar vi att ni kontaktar Concleans försäljningsavdelning för rätt hjälp att hitta en lösning passande för just din fastighet.

Vad kostar ett enskilt avlopp?2021-03-20T22:32:57+00:00

Svar: Beroende på vilka reningskrav som ställts varierar inköpskostnaden samt driftkostnaderna. En auktoriserad entreprenör kan ge dig ett totalpris för installation av ett nytt enskilt avlopp.

Bästa lösning enskilt avlopp?2021-03-25T15:11:54+00:00

Svar: Husets konstruktion samt tomtens utseende kan påverka vilken produkt som är mest lämplig för just din fastighet.Man måste också ta hänsyn till vilket reningskrav som gäller där du bor. Kontakta Concleans försäljningsavdelning för rätt hjälp att hitta en bra lösning för dig.

Hur påverkar enskilt avlopp hälsa och miljö?2021-03-09T11:47:38+00:00

Svar: Kväve och fosfor är gödningsämnen man vill skydda sjöar och hav ifrån. Det leder till övergödning med till exempel döda bottnar som resultat. Bakterier från avloppsvatten kan kontaminera dricksvattentäkter vilket orsakar sjukdomar.

Varför heter inte era minireningsverk Graf längre?2021-12-28T09:32:18+00:00

Vi har valt att kalla våra produkter Conclean istället beroende på att Grafs produkter är mycket populära i hela världen och tillverkas efter varje lands krav och förutsättningar. På det viset kan vi garantera att ett tex minireningsverk från Conclean är ett Graf minireningsverk anpassat för nordiskt klimat.

Behövs ingen markbädd eller infiltration när jag köper Conclean Basic?2021-12-28T09:44:06+00:00

Nej, Conclean Basic har en aktiv rening som fungerar som en markbädd fast mer effektiv, tack vare aktiv syresättning. Självklart finns det prestandadeklaration som visar hur bra Conclean Basic renar utan markbädd eller infiltration.

Är Conclean minireningsverk godkänt?2021-12-28T09:47:47+00:00

Ja, vi på Conclean strävar efter att ha de bästa produkterna som finns på marknaden. Conclean minireningsverk uppfyller självklart de krav som ställs i Sverige och har en prestandadeklaration som bevisar hur bra minireningsverket fungerar

Vad kostar ett minireningsverk?2021-12-28T10:12:42+00:00

Conclean Minireningsverk säljs via en Gräventreprenör i din närhet. Gå in på http://conclean.se/aterforsaljare

För kostnadsfritt offertbesök.

Sluten tank kostar?2021-03-09T08:51:43+00:00

Svar: En sluten tank kostar mellan 5000 – 7500 kr/m3

Hur lång livslängd har en Sluten Tank?2021-03-09T08:53:24+00:00

Svar: En korrekt nedgrävd tank har egentligen ingen begränsad livslängd. Ett lock som exponeras för solljus kan behöva bytas över tid.

Sluten tank storlek?2021-03-09T08:54:56+00:00

Svar: Till ett fritidsboende rekommenderas 3 m3 medans ett permanentboende behöver ca 5 m3.

Hur ofta behöver man tömma en sluten tank?2021-03-09T08:57:37+00:00

Svar: Fritidshus 1-2 ggr/år, permanentboende 2-4 ggr/år. En snålspolande toalett eller vakuumtoalett används till fördel för att minska antalet slamtömningar.

Kan man ha en sluten tank ovan mark?2021-03-20T22:13:29+00:00

Svar: Tankar ovan mark betyder stor frysrisk varför det inte är någonting vi rekommenderar.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Till toppen