Kontaktinformation

Adress: (Norra Roslagen)
Niklasborgsvägen 10
761 73 Norrtälje

(Södra Roslagen)
Helgö 1
186 95 Vallentuna

Telefon: 070-5180133 (Norrtälje) 070-8275006 (Vallentuna)

E-post: jonny@avloppspoolen.se

Avloppspoolen är ett samarbete mellan företagarna Jonny Bruhn och Johan Helgöstam. Vi har lite olika erfarenheter från mark, anläggning och byggbranschen, men tillsammans har vi en bred kompetens vilket underlättar och ger en trygghet för våra kunder. Vi kan hjälpa dig med helhetslösningar och du behöver inte själv kontakta andra yrkesgrupper för att få jobbet utfört.

Vi har gått diplomeringsutbildningar för projektering och anläggande av avloppsanläggningar, vilket har givit oss gedigen kunskap inom området och vi är uppdaterade på vad som händer i en ständigt föränderlig bransch.

jonny@avloppspoolen.se och johan@avloppspoolen.se