Fettavskiljare2020-10-08T11:28:33+00:00

Fettavskiljare

Conclean erbjuder fettavskiljare i alla storlekar. Våra produkter är givetvis certifierade och kan dimensioneras för just ditt ändamål. Du kan själv välja om ni behöver teleskopiskt plastlock eller gjutjärnsbetäckning till Conclean fettavskiljare. Kontakta oss för mer information.

Fettavskiljare fyller en mycket viktig funktion för att upprätthålla ett fungerade avloppsnät. Statsnätet är dimensionerat för att ta hand om en viss mängd utsläpp från hushåll och företag. Om utsläppsnivån av fett är högre än detta behövs en fettavskiljare. Det kan exempelvis gälla kommersiella kök och storkök som ex restauranger, skolkök och livsmedelsbutiker. Gränserna för vad som gäller i just ditt område regleras i den lokala ABVA:n (Allmänna Bestämmelser för brukande av Allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar) som du finner hos kommunen.

Där fettavskiljare är installerade syns en klar förbättring med minskade stopp och översvämningar i ledningsnätet och därmed lägre kostnader för reparationer. Det är också en vinst för miljön.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Mer information

FAQ

Måste jag ansöka om tillstånd eller bygglov hos kommunen?2023-05-25T09:33:17+00:00

Svar: Ja Om du vill ha hjälp så ser vi till att en auktoriserad återförsäljare/entreprenör tar kontakt me