Concleans enkla och miljövänliga lösningar för enskilda avlopp

Enskilt avlopp anläggs vid fastigheter som inte har möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp. Detta kan gälla både permanentboende och fritidshus.

Ett enskilt avlopp innebär att avloppsvattnet renas inom den egna tomten, i en anläggning som fastighetsägaren själv äger och ansvarar över. Det kan också vara flera hushåll i ett område som går ihop kring en gemensam avloppsanläggning.

Marknadens bredaste sortiment inom enskilda avloppsanläggningar

Det finns flera sorters enskilda avloppsanläggningar att välja mellan, vilket reningsverk som passar just ditt hushåll bäst beror på många olika faktorer som exempelvis: antal boende, var i landet fastigheten ligger samt vilka krav som ställs av kommunen i det aktuella området.

Conclean har kompletta lösningar och produkter för alla typer av enskilda avlopp. Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment inom reningsverk med noggrant utvalda kvalitetsprodukter anpassade för vårt nordiska klimat. Vi har miljövänliga och hållbara avloppsanläggningar i olika storlekar, från enskilda hushåll upp till 300 personer. Tillsammans med våra återförsäljare runt om i landet hjälper vi dig att hitta rätt, oavsett om du behöver hjälp med anläggning till åretruntboende eller sommarstuga.

Enskilt avlopp för miljön och hälsa

Att ha en felaktig eller mycket gammal anläggning/lösning för avloppsvatten kan skada både miljö och hälsa. Avloppsvatten som inte tas om hand på rätt sätt kan exempelvis nå ditt eller andras dricksvatten. Vi på Conclean har kunskapen och säkra lösningar för eget avlopp som gör att du kan känna dig trygg.

Avloppsrening för normal eller hög skyddsnivå

En viktig parameter när du väljer enskilt avlopp är vilken skyddsnivå som gäller där huset ligger. Det finns normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå, kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Produkter för normal skyddsnivå
» Conclean Basic
» Conclean Kompakt markbädd
» Slamavskiljare med efterföljande infiltration/marbädd

Produkter för hög skyddsnivå
» Conclean Minireningsverk Professional (Hög skyddsnivå miljö)
» Conclean Minireningsverk Premium inkl kloreringsenhet (Hög skyddsnivå hälsa och miljö)
» Conclean kompakt BDT med sluten tank för WC-vatten
» Conclean Grey2Clean med sluten tank för WC-vatten

Bra att veta innan du börjar

Förutsättningar. Du behöver veta detaljer om hur det ser ut på din tomt för att kunna välja rätt typ avloppsrening. Hör med din kommun eller ta hjälp av någon av våra återförsäljare. Belastning. Alla avloppsanläggningar måste byggas för en belastning som motsvarar minst en familj vid året runt boende. Ett hushåll motsvarar fem personer (5PE). Du behöver tillstånd från kommunen för att anlägga ett enskilt avlopp.

Conclean Graf Minireningsverk

Minireningsverk Conclean Basic

Conclean Basic är framtagen för hushåll som önskar att rena sitt avloppsvatten för normal skyddsnivå, lätt och säkert utan markbädd eller infiltration.

Minireningsverk Conclean Professional

Conclean Professional – för hög skyddsnivå, är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten från hushåll. Systemet bygger på SBR- tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar avloppsvattnet i olika steg.

Minireningsverk Conclean Premium

Minireningsverk Conclean Premium – för hög skyddsnivå miljö och hälsa. Passar hushåll i områden där kraven på reningen är extra höga exemplevis där utlopp från det enskilda reningsverket ligger nära en dricksvattenbrunn.

Conclean Graf Grey2clean

Conclean Grey2clean BDT

En mycket lågbyggd produkt som aktivt renar BDT-vatten (bad, disk, tvätt) för både permanent- och fritidsboende.