Enskilt avlopp2022-09-26T11:00:45+00:00

Concleans enkla och miljövänliga lösningar för enskilda avlopp

Enskilt avlopp anläggs vid fastigheter som inte har möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp. Detta kan gälla både permanentboende och fritidshus.

Ett enskilt avlopp innebär att avloppsvattnet renas inom den egna tomten, i en anläggning som fastighetsägaren själv äger och ansvarar över. Det kan också vara flera hushåll i ett område som går ihop kring en gemensam avloppsanläggning.

Marknadens bredaste sortiment inom enskilda avloppsanläggningar

Det finns flera sorters enskilda avloppsanläggningar att välja mellan, vilket reningsverk som passar just ditt hushåll bäst beror på många olika faktorer som exempelvis: antal boende, var i landet fastigheten ligger samt vilka krav som ställs av kommunen i det aktuella området.

Conclean har kompletta lösningar och produkter för alla typer av enskilda avlopp. Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment inom reningsverk med noggrant utvalda kvalitetsprodukter anpassade för vårt nordiska klimat. Vi har miljövänliga och hållbara avloppsanläggningar i olika storlekar, från enskilda hushåll upp till 300 personer. Tillsammans med våra återförsäljare runt om i landet hjälper vi dig att hitta rätt, oavsett om du behöver hjälp med anläggning till åretruntboende eller sommarstuga.

Enskilt avlopp för miljön och hälsa

Att ha en felaktig eller mycket gammal anläggning/lösning för avloppsvatten kan skada både miljö och hälsa. Avloppsvatten som inte tas om hand på rätt sätt kan exempelvis nå ditt eller andras dricksvatten. Vi på Conclean har kunskapen och säkra lösningar för eget avlopp som gör att du kan känna dig trygg.

Avloppsrening för normal eller hög skyddsnivå

En viktig parameter när du väljer enskilt avlopp är vilken skyddsnivå som gäller där huset ligger. Det finns normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå, kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Produkter för normal skyddsnivå
» Conclean Basic
» Conclean Kompakt markbädd
» Slamavskiljare med efterföljande infiltration/marbädd

Produkter för hög skyddsnivå
» Conclean Minireningsverk Professional (Hög skyddsnivå miljö)
» Conclean Minireningsverk Premium inkl kloreringsenhet (Hög skyddsnivå hälsa och miljö)
» Conclean kompakt BDT med sluten tank för WC-vatten
» Conclean Grey2Clean med sluten tank för WC-vatten

Bra att veta innan du börjar

Förutsättningar. Du behöver veta detaljer om hur det ser ut på din tomt för att kunna välja rätt typ avloppsrening. Hör med din kommun eller ta hjälp av någon av våra återförsäljare. Belastning. Alla avloppsanläggningar måste byggas för en belastning som motsvarar minst en familj vid året runt boende. Ett hushåll motsvarar fem personer (5PE). Du behöver tillstånd från kommunen för att anlägga ett enskilt avlopp.

Conclean Graf Minireningsverk

Minireningsverk Conclean Basic

Conclean Basic är framtagen för hushåll som önskar att rena sitt avloppsvatten för normal skyddsnivå, lätt och säkert utan markbädd eller infiltration.

Minireningsverk Conclean Professional

Conclean Professional – för hög skyddsnivå, är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten från hushåll. Systemet bygger på SBR- tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar avloppsvattnet i olika steg.

Minireningsverk Conclean Premium

Minireningsverk Conclean Premium – för hög skyddsnivå miljö och hälsa. Passar hushåll i områden där kraven på reningen är extra höga exemplevis där utlopp från det enskilda reningsverket ligger nära en dricksvattenbrunn.

Conclean Graf Grey2clean

Conclean Grey2clean BDT

En mycket lågbyggd produkt som aktivt renar BDT-vatten (bad, disk, tvätt) för både permanent- och fritidsboende.

ARGO BDT

Conclean Kompakt BDT

Conclean Kompakt BDT är slamavskiljare och markbädd i ett, en unik produkt som tar hand om hushållens BDT-vatten (bad, disk, tvätt).

Argo kompakt markbädd

Conclean Kompakt markbädd

Ett perfekt val för både permanent- och fritidsboende. Den kompakta markbädden placeras efter en slamavskiljare/trekammarbrunn och ersätter en traditionell markbädd.

Slutna tankar

Slutna tankar

Vi har ett brett sortiment av slutna tankar i olika modeller och storlekar för såväl permanent boende som sommarboende.

Conclean Graf slamavskiljare & infiltrationspaket, markbädd

Conclean slamavskiljare & infiltrationspaket, markbädd

Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av slamavskiljare med infiltration. Sortimentet är utvecklat för att passa de flesta markförhållanden.

Conclean reningsverk för fler hushåll

Vi har både kunskap, erfarenhet och produkterna för att driva stora projekt. Vid reningsverk för 1–300 hushåll finns färdiga lösningar som anpassas efter kund. Vid större reningsverk än så blir allt unikt och byggs på plats.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

FAQ

Bästa lösning för enskilt avlopp?2023-02-23T12:23:02+00:00

Svar: Husets konstruktion samt tomtens utseende kan påverka vilken produkt som är mest lämplig för just din fastighet.Man måste också ta hänsyn till vilket reningskrav som gäller där du bor. Kontakta Concleans försäljningsavdelning för rätt hjälp att hitta en bra lösning för dig.

Vad kostar ett enskilt avlopp?2023-02-23T12:38:55+00:00

Svar: Beroende på vilka reningskrav som ställts varierar inköpskostnaden samt driftkostnaderna. En auktoriserad entreprenör kan ge dig ett totalpris för installation av ett nytt enskilt avlopp.

Vad gäller för enskilt avlopp?2021-03-25T15:13:15+00:00

Svar: För att inte riskera att köpa produkter som är fel enligt ställda krav rekommenderar vi att ni kontaktar Concleans försäljningsavdelning för rätt hjälp att hitta en lösning passande för just din fastighet.

Hur fungerar enskilt avlopp?2023-02-23T12:38:00+00:00

Svar: Först separeras fasta partiklar i någon form av slamavskiljare, därefter renas vattnet i ett biologiskt och ibland även ett kemiskt steg. Kontakta Conclean för vidare information gällande de produkter som berör just din fastighet.

Hur gör man enskilt avlopp?2023-02-23T12:24:23+00:00

Svar: Enskilt avlopp ersätter ett kommunalt avlopp till ett eller flera hus. Det är oftast en tank, brunn eller ett minireningsverk som grävs ner på fastigheten. Avloppsanläggningen ska tömmas årligen av kommunens slamtömningsfordon. Ett enskilt avlopp skall alltid grävas ner efter godkännande från kommunens miljöenhet.

Vad behöver jag vid hög skyddsnivå?2023-02-23T12:55:01+00:00

Svar: Conclean minireningsverk klarar högskyddsnivå när det gäller miljökraven, om det även är hög skyddsnivå enligt hälsokraven så rekommenderar vi vårt minireningsverk tillsammans med Conclean NextGen Kloreringsenhet.

Vad behöver jag om jag har normal skyddsnivå?2021-03-08T08:36:59+00:00

Svar: Conclean Kompakt Markbädd och Conclean Basic är certifierade lösningar som klarar normal skyddsnivå.

Kan ni leverera enskilt avlopp om man bor på en ö?2021-03-25T14:36:17+00:00

Svar: Ja. Dock fraktar vi enbart på farbara vägar, så ni får själva lösa båttransport om det krävs. De flesta av våra auktoriserade entreprenörer i ditt område har möjlighet att hjälpa till med transporter ut på öar.

Vad innebär ”efterpolering”?2021-03-25T14:43:46+00:00

Svar: En utsläppsplats som fördröjer och reducerar det renade vattnet från bakterier/smittämnen innan det rinner vidare till dike och/eller vattendrag.

Vad kostar en komplett lösning för att rena mitt avloppsvatten?2023-02-23T12:19:35+00:00

Svar: Det är omöjligt att svara på utan att besöka er. Fyll i dina uppgifter så kommer en auktoriserad återförsäljare/entreprenör i din närhet att kontakta dig inom kort för ett kostnadsfritt offertbesök.

Vad gör jag om kommunen säger nej till mitt förslag?2020-05-26T08:16:35+00:00

Svar: Alla våra produkter är certifierade och av högsta klass. Om du mot förmodan får ett avslag, så beror det på att de saknar uppgifter och vi bistår gärna er kommun med detta.

Hur vet jag när det är dags att byta ut mitt avlopp?2021-12-28T09:40:33+00:00

Svar: Idag så besiktigas avloppen runt om i Sverige av era kommuner. Om ditt avlopp har några år på nacken är det mycket troligt att det inte uppfyller de krav som idag ställs och bör bytas ut. Om du tänker bygga nytt är det självklart att en avloppslösning måste installeras. Kontakta ditt miljökontor på din kommun och fråga om råd. Du kan också fråga våra auktoriserade återförsäljare/entreprenörer.

Till toppen