Slamavskiljare och infiltrationspaket, markbädd2021-03-23T13:21:48+00:00
Hem/Produkter/Slamavskiljare och infiltrationspaket, markbädd

Slamavskiljare med infiltration eller markbädd för enskilt avlopp

Conclean erbjuder ett brett sortiment av lösningar för enskilt avlopp med slamavskiljare och markbaserad rening (infiltration eller markbädd).

Våra produkter är utvecklade för att passa de flesta markförhållanden och innefattar flera lågbyggda system för tomter med berg och/eller högt grundvatten. Dessa lösningar passar ofta väldigt bra vid fritidshus och med kompletterande fosforrening kan normal skyddsnivå uppnås.

Slamavskiljare

Conclen har slamavskiljare i flera olika storlekar, från ett till femtio hushåll. Vissa kan uppdateras till ett reningsverk vid behov. De håller alla hög kvalitet och är utformade för enkel installation och nedgrävning. I områden med normal skyddsnivå används slamskiljaren i kombination med en infiltrationsbädd. Har området en hög skyddsnivå krävs en tät markbädd med efterföljande fosforfälla.

Slamavskiljare kan också användas tillsammans med Conclean Kompakt markbädd som fungerar likt en traditionell markbädd men på mindre yta. Här kan du läsa mer om den och dess fördelar.

Markbaserad rening

Markbaserad rening är en teknik där man renar avloppsvattnet med hjälp av marken. Infiltration och markbädd är exempel på markbaserade lösningar för rening av avloppsvatten.

Infiltration

Vid Infiltration leds avloppsvattnet från huset till en brunn/ trekammarbrunn /slamavskiljare. Därifrån leds eller pumpas det sedan vidare till en infiltrationsbädd. I en infiltrationsbädd används befintligt material i marken under förutsättning att genomsläppligheten är tillräcklig. När det smutsiga vattnet infiltrerar bildas en biofilm av bakterier i marken strax under spridarledningarna. Bakterierna bryter ned föroreningar och smittämnen (biologisk rening). Reningen av fosforn sker via fastläggningen och kemisk bindning till markpartiklar i bädden (kemisk rening).

Klassisk infiltrationsbädd med Conclean slamavskiljare

Markbädd

Vid markbädd leds avloppsvattnet från huset till en brunn/ trekammarbrunn /slamavskiljare. Därifrån leds eller pumpas avloppsvattnet sedan till en markbädd. Bädden grävs ur och marken ersätts med markbäddssand. Skillnaden gentemot den förstärkta infiltrationen är att man gräver ut hela bädden och installerar ett utlopp som leder det renade avloppsvattnet vidare. I botten av bädden sätts dessutom ytterligare luftningsrör. Om bädden är tät i botten leds utloppet exempelvis till ett dike. Om bädden är ”öppen” i botten infiltrerar det vatten som klarar av att sippra ned medan det övriga leds bort som i en tät markbädd.

Infiltration med tät markbädd och kompaktinfiltration (biomoduler) samt slamavskiljare

Syresättning är viktigt

Ventilation/syresättning är en förutsättning för att en infiltration eller markbädd ska fungera. Vid utebliven eller bristfällig ventilation kommer reningen att minska, det kan även uppkomma problem som igensättning och dålig lukt i bädd och slamavskiljare. För att förbättra möjligheten till god ventilation i infiltrationen kan så kallade Biomoduler användas.

I vårt utbud hittar du allt du behöver för en bra anläggning av enskilt avlopp.
Se fler exempel på sidan Val av avloppssystem.

Conclean Graf slamavskiljare & infiltrationspaket, markbädd

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

CONCLEAN SLAMAVSKILJARE HAR MÅNGA FÖRDELAR
  • Kan uppdateras till Conclean Graf reningsverk

  • Självförankrande tank

  • Körbar till 3,5 ton

  • Låsbart lock av högsta kvalitet

  • Tillverkad i kompressionsinjicerad Duralen

  • 15 års materialgaranti

  • CE-märkt enligt 12556-1

  • Kompakt utformad för enkel installation/nedgrävning

  • Olika storlekar för 1-50 hushåll

Mer information

Slamavskiljare 2,7m³

Slamavskiljare 4,8m³

Slamavskiljare 6,5m³

Slamavskiljare 3,75m³

Produktblad: Biomodulpaket kompaktinfiltration för BDT, 6pack

Biomodulpaket kompaktinfiltration för BDT, 6-pack

Produktblad: Biomodulpaket kompaktinfiltration för BDT, 9-pack

Biomodulpaket kompaktinfiltration för BDT, 9-pack

Produktblad: Markbäddspaket med uppsamlingsbrunn

Markbäddspaket med uppsamlingsbrunn

Produktblad: Tätskiktspaket för markbädd, komplett paket för tät markbädd ca 35m2

Tätskiktspaket för markbädd, komplett paket för tät markbädd ca 35m²

Produktblad: Pumppaket för slamavskiljare 2m3

Pumppaket för slamavskiljare 2m³

Infiltrationspaket 2x15 med fördelningsbrunn

Infiltrationspaket 2×15 med fördelningsbrunn

Conclean Kemdospump

Conclean Kemdospump

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Privacy Policy.
Jag godkänner

BDT slamavskiljare 1 m³, lågbyggd

Läggningsanvisning infiltration- och markbädd

Läggningsanvisning infiltration- och markbädd

Läggningsanvisning Biomoduler

Läggningsanvisning Biomoduler

CE Conclean Graf Slamavskiljare

FAQ

Måste jag ansöka om tillstånd eller bygglov hos kommunen?2023-05-25T09:33:17+00:00

Svar: Ja Om du vill ha hjälp så ser vi till att en auktoriserad återförsäljare/entreprenör tar kontakt med dig för ett kostnadsfritt offertbesök.

Vad är en infiltrationsbädd?2021-03-09T09:04:14+00:00

Svar: En infiltration är när man efter en slamavskiljare renar vattnet ytterligare i markens naturliga beskaffenhet. Det krävs viss genomsläpplighet för att en infiltration ska fungera.

Vad är en markbädd?2021-03-19T08:55:00+00:00

Svar: En markbädd ersätter en infiltration när det är täta massor i marken, till exempel lera. Man bygger en bädd med bland annat markbäddssand 0-8 mm och grus 4-8 (8-16) mm.

Hur påverkar enskilt avlopp hälsa och miljö?2021-03-09T11:47:38+00:00

Svar: Kväve och fosfor är gödningsämnen man vill skydda sjöar och hav ifrån. Det leder till övergödning med till exempel döda bottnar som resultat. Bakterier från avloppsvatten kan kontaminera dricksvattentäkter vilket orsakar sjukdomar.

Varför heter inte era minireningsverk Graf längre?2023-02-23T12:53:57+00:00

Vi har valt att kalla våra produkter Conclean istället beroende på att Grafs produkter är mycket populära i hela världen och tillverkas efter varje lands krav och förutsättningar. På det viset kan vi garantera att ett tex minireningsverk från Conclean är ett Graf minireningsverk anpassat för nordiskt klimat.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Till toppen