Slamavskiljare med infiltration eller markbädd för enskilt avlopp

Conclean erbjuder ett brett sortiment av lösningar för enskilt avlopp med slamavskiljare och markbaserad rening (infiltration eller markbädd).

Våra produkter är utvecklade för att passa de flesta markförhållanden och innefattar flera lågbyggda system för tomter med berg och/eller högt grundvatten. Dessa lösningar passar ofta väldigt bra vid fritidshus och med kompletterande fosforrening kan normal skyddsnivå uppnås.

Slamavskiljare

Conclen har slamavskiljare i flera olika storlekar, från ett till femtio hushåll. Vissa kan uppdateras till ett reningsverk vid behov. De håller alla hög kvalitet och är utformade för enkel installation och nedgrävning. I områden med normal skyddsnivå används slamskiljaren i kombination med en infiltrationsbädd. Har området en hög skyddsnivå krävs en tät markbädd med efterföljande fosforfälla.

Slamavskiljare kan också användas tillsammans med Conclean Kompakt markbädd som fungerar likt en traditionell markbädd men på mindre yta. Här kan du läsa mer om den och dess fördelar.

Markbaserad rening

Markbaserad rening är en teknik där man renar avloppsvattnet med hjälp av marken. Infiltration och markbädd är exempel på markbaserade lösningar för rening av avloppsvatten.

Infiltration

Vid Infiltration leds avloppsvattnet från huset till en brunn/ trekammarbrunn /slamavskiljare. Därifrån leds eller pumpas det sedan vidare till en infiltrationsbädd. I en infiltrationsbädd används befintligt material i marken under förutsättning att genomsläppligheten är tillräcklig. När det smutsiga vattnet infiltrerar bildas en biofilm av bakterier i marken strax under spridarledningarna. Bakterierna bryter ned föroreningar och smittämnen (biologisk rening). Reningen av fosforn sker via fastläggningen och kemisk bindning till markpartiklar i bädden (kemisk rening).

Klassisk infiltrationsbädd med Conclean slamavskiljare

Markbädd

Vid markbädd leds avloppsvattnet från huset till en brunn/ trekammarbrunn /slamavskiljare. Därifrån leds eller pumpas avloppsvattnet sedan till en markbädd. Bädden grävs ur och marken ersätts med markbäddssand. Skillnaden gentemot den förstärkta infiltrationen är att man gräver ut hela bädden och installerar ett utlopp som leder det renade avloppsvattnet vidare. I botten av bädden sätts dessutom ytterligare luftningsrör. Om bädden är tät i botten leds utloppet exempelvis till ett dike. Om bädden är ”öppen” i botten infiltrerar det vatten som klarar av att sippra ned medan det övriga leds bort som i en tät markbädd.

Infiltration med tät markbädd och kompaktinfiltration (biomoduler) samt slamavskiljare

Syresättning är viktigt

Ventilation/syresättning är en förutsättning för att en infiltration eller markbädd ska fungera. Vid utebliven eller bristfällig ventilation kommer reningen att minska, det kan även uppkomma problem som igensättning och dålig lukt i bädd och slamavskiljare. För att förbättra möjligheten till god ventilation i infiltrationen kan så kallade Biomoduler användas.

I vårt utbud hittar du allt du behöver för en bra anläggning av enskilt avlopp.
Se fler exempel på sidan Val av avloppssystem.

Conclean Graf slamavskiljare & infiltrationspaket, markbädd

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

CONCLEAN SLAMAVSKILJARE HAR MÅNGA FÖRDELAR
  • Kan uppdateras till Conclean Graf reningsverk

  • Självförankrande tank

  • Körbar till 3,5 ton

  • Låsbart lock av högsta kvalitet

  • Tillverkad i kompressionsinjicerad Duralen

  • 15 års materialgaranti

  • CE-märkt enligt 12556-1

  • Kompakt utformad för enkel installation/nedgrävning

  • Olika storlekar för 1-50 hushåll

Mer information