Oljeavskiljare2020-10-08T11:25:03+00:00
Hem/Produkter/Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

Conclean erbjuder effektiva och hygieniska oljeavskiljare i alla storlekar. Oljeavskiljarna finns i både klass 1 och klass 2 med sandfång. Våra produkter är givetvis certifierade och kan dimensioneras för just ditt ändamål. Du kan själv välja om ni behöver teleskopiskt plastlock eller gjutjärnsbetäckning till Conclean oljeavskiljare. Kontakta oss för mer information.

En korrekt dimensionerad avskiljare som uppfyller SS-EN 858 och övriga myndighetskrav medverkar till att förhindra problem i avloppssystemet. Olja i avloppsvattnet utgör nämligen både en miljöfara och är skadligt för både reningsanläggningar och de människor som arbetar med detta. Det finns också risk för att rör som blivit igensatta av olja och slam, kan leda till gasexplosioner. Därför är det viktigt att de verksamheter som på något vis hanterar olja som kan nå avloppsvattnet, har oljeavskiljare installerad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Mer information

Oljeavskiljare klass 1

Conclean Eccua oljeavskiljare klass 1

Conclean Eccua Oljeavskiljare med bypass klass 1

Larm oljeavskiljare med 1 nivågivare för olja – Labkotec OMS-1

Larm oljeavskiljare med 1 nivågivare för olja - Labkotec idOil-30

Larm oljeavskiljare med 1 nivågivare för olja – Labkotec idOil-30

Larm oljeavskiljare med 2 nivågivare för olja och högnivå - Labkotec idOil-30

Larm oljeavskiljare med 2 nivågivare för olja och högnivå – Labkotec idOil-30

Larm oljeavskiljare med 2 nivågivare för olja och slam - Labkotec idOil-30

Larm oljeavskiljare med 2 nivågivare för olja och slam – Labkotec idOil-30

Larm oljeavskiljare med 3 nivågivare för olja, slam och högnivå – Labkotec idOil-30

FAQ

Måste jag ansöka om tillstånd eller bygglov hos kommunen?2023-05-25T09:33:17+00:00

Svar: Ja Om du vill ha hjälp så ser vi till att en auktoriserad återförsäljare/entreprenör tar kontakt med dig för ett kostnadsfritt offertbesök.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Till toppen