Grey2clean – Rening av BDT-vatten

Conclean Grey2clean är en mycket lågbyggd produkt som aktivt renar BDT-vatten (bad, disk, tvätt) för både permanent- och fritidsboende.

Tanken är tillverkad av återvunnen plast vilket gör miljön till en vinnare på fler sätt än vid själva användningen – för självklart uppfyller Conclean Grey2clean alla krav som idag ställs på enskilda avlopp i Sverige.

Aktiv gråvattenrening

Reningen sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Conclean Grey2clean fungerar som en slamavskiljare, där vattnet separeras från fasta partiklar, samt en bioreaktor för syresättning av reningsprocessen. Det sker med hjälp av en kompressor som är placerad i ett skåp ovan mark, allt för att slippa rörliga delar nere i tanken. Ingen efterpolering behövs, vattnet kan ledas direkt till ett dike eller en stenkista.

Lågbyggd

Installationen är enkel. In- och utlopp ligger i samma nivå och eftersom tanken är lågbyggd passar den perfekt i områden med mycket berg eller högt grundvatten.

Conclean Grey2clean finns i tre storlekar och levereras med styrskåp, självrengörande filter och teleskoplock. Locket ligger plant med gräsmattan och ger fri passage för exempelvis gräsklipparen.

Conclean GRAF Grey2clean
Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

6 FÖRDELAR MED CONCLEAN GREY2CLEAN

 • Lätt att transportera
  Eftersom den är liten är den lätt att transportera.

 • Enkel att installera
  Lågbyggd, vilket förenklar installation.

 • Ingen efterpolering
  Vattnet kan ledas direkt till ett dike eller en stenkista.

 • Hållbar
  Inga rörliga delar i tanken som riskerar att gå sönder. Tanken är tillverkad av återvunnen plast, högdensitetspolyeten PE-HD som är skyddad mot strålning.

 • Testad
  Testad av PIA Gmbh och lever upp till alla krav som idag ställs på enskilt avlopp i Sverige.

 • Garanti
  15 år på tanken. 2 år på tekniken (skåpet).

Mer information