Conclean Grey2clean2023-02-14T07:51:20+00:00
Hem/Produkter/Conclean Grey2clean

Grey2clean – Rening av BDT-vatten

Conclean Grey2clean är en mycket lågbyggd produkt som aktivt renar BDT-vatten (bad, disk, tvätt) för både permanent- och fritidsboende.

Tanken är tillverkad av återvunnen plast vilket gör miljön till en vinnare på fler sätt än vid själva användningen – för självklart uppfyller Conclean Grey2clean alla krav som idag ställs på enskilda avlopp i Sverige.

Aktiv gråvattenrening

Reningen sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Conclean Grey2clean fungerar som en slamavskiljare, där vattnet separeras från fasta partiklar, samt en bioreaktor för syresättning av reningsprocessen. Det sker med hjälp av en kompressor som är placerad i ett skåp ovan mark, allt för att slippa rörliga delar nere i tanken. Ingen efterpolering behövs, vattnet kan ledas direkt till ett dike eller en stenkista.

Lågbyggd

Installationen är enkel. In- och utlopp ligger i samma nivå och eftersom tanken är lågbyggd passar den perfekt i områden med mycket berg eller högt grundvatten.

Conclean Grey2clean finns i tre storlekar och levereras med styrskåp, självrengörande filter och teleskoplock. Locket ligger plant med gräsmattan och ger fri passage för exempelvis gräsklipparen.

Conclean GRAF Grey2clean
Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

6 FÖRDELAR MED CONCLEAN GREY2CLEAN

 • Lätt att transportera
  Eftersom den är liten är den lätt att transportera.

 • Enkel att installera
  Lågbyggd, vilket förenklar installation.

 • Ingen efterpolering
  Vattnet kan ledas direkt till ett dike eller en stenkista.

 • Hållbar
  Inga rörliga delar i tanken som riskerar att gå sönder. Tanken är tillverkad av återvunnen plast, högdensitetspolyeten PE-HD som är skyddad mot strålning.

 • Testad
  Testad av PIA Gmbh och lever upp till alla krav som idag ställs på enskilt avlopp i Sverige.

 • Garanti
  15 år på tanken. 2 år på tekniken (skåpet).

Mer information

Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Privacy Policy.
Jag godkänner

Installationsmanual Conclean Crey2clean

Installationsmanual Conclean Crey2clean

Manual för fastighetsägare Conclean Grey2clean

Manual för fastighetsägare Conclean Grey2clean

Certifierat testresultat PIA Grey2clean (EN)

Certifierat testresultat PIA Grey2clean (EN)

Konfirmation av test med 1000LD Grey2Clean

Konfirmation av test med 1000LD Grey2Clean

FAQ

Hur vet jag vilken typ av avlopp jag bör välja? Vad ska jag tänka på?2023-02-23T12:21:46+00:00

Svar: Kraven ställs av din kommun. Det finns normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Om du ska klara kraven på hög skyddsnivå bör du välja ett Graf minireningsverk eller ett separerat avlopp där wc-vatten går till sluten tank och gråvatten (BDT) går till en Argo BDT tank med inbyggd markbädd. Hitta en återförsäljare/entreprenör i din närhet som hjälper dig hela vägen.

Jag har utedass/mulltoa/förbränningstoalett, måste jag ändå rena avloppsvattnet?2021-03-25T15:01:47+00:00

Svar: Ja, även ditt bad, disk och tvättvatten måste renas. I detta fall är en Argo BDT att rekommendera.

Vilken produkt passar bäst för ett fritidshus där vi bara är under sommaren?2021-03-25T15:01:08+00:00

Svar: Alla våra produkter fungerar bra för fritidshus. Om man dock ser rent ekonomiskt så är en Argo BDT med sluten tank för WC vatten den bästa lösningen.

Vilken lösning är bäst för att rena BDT?2021-03-20T22:39:42+00:00

Svar: Det finns många olika lösningar att rena BDT vatten, men de enda certifierade lösningarna är Conclean Grey2Clean och Conclean BDT Kompakt.

Måste jag ansöka om tillstånd eller bygglov hos kommunen?2023-05-25T09:33:17+00:00

Svar: Ja Om du vill ha hjälp så ser vi till att en auktoriserad återförsäljare/entreprenör tar kontakt med dig för ett kostnadsfritt offertbesök.

Vad är en markbädd?2021-03-19T08:55:00+00:00

Svar: En markbädd ersätter en infiltration när det är täta massor i marken, till exempel lera. Man bygger en bädd med bland annat markbäddssand 0-8 mm och grus 4-8 (8-16) mm.

Hur påverkar enskilt avlopp hälsa och miljö?2021-03-09T11:47:38+00:00

Svar: Kväve och fosfor är gödningsämnen man vill skydda sjöar och hav ifrån. Det leder till övergödning med till exempel döda bottnar som resultat. Bakterier från avloppsvatten kan kontaminera dricksvattentäkter vilket orsakar sjukdomar.

Varför heter inte era minireningsverk Graf längre?2023-02-23T12:53:57+00:00

Vi har valt att kalla våra produkter Conclean istället beroende på att Grafs produkter är mycket populära i hela världen och tillverkas efter varje lands krav och förutsättningar. På det viset kan vi garantera att ett tex minireningsverk från Conclean är ett Graf minireningsverk anpassat för nordiskt klimat.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Till toppen