Conclean Ecobloc dagvattensystem

Conclean EcoBloc är ett komplett system för dagvattenhantering. EcoBloc består av olika moduler som finns i tre varianter; Inspect Flex, Maxx och Light; som flexibelt kan kombineras för just dina behov och förutsättningar.

Lokalt omhändertagande av dagvatten har blivit alltmer viktigare. Detta främst då våra städer blir mer tätbebyggda och täcks med hårdgjorda ytor i kombination med att kapaciteten i befintliga dagvattensystemet inte är tillräcklig. Att kunna fördröja och leda undan regnvatten på ett kontrollerat sätt är extra viktigt vid stora skyfall.

Bättre kontroll med EcoBloc dagvattensystem

EcoBloc-modulerna kan omslutas med ett gummimembran för att hindra vatten från att lämna systemet okontrollerat samt förhindra vatten att tränga in och belasta systemet. Dagvattnet kan sedan ledas ut från magasinet, till recipient, med ett kontrollerat flöde. EcoBloc har flera möjliga tillämpningar exempelvis vid infiltration, fördröjning och regnvattenåtervinning.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

10 FÖRDELAR MED ECOBLOC

 • Integrerbar brunn
  Vario 800 flex brunn kan installeras på valfri plats i EcoBlocsystemet. Vario 800 flex anslutningar är anpassade till dagvatten-kassetternas inspektionskanalerna.

 • Överkörningsbar upp till 60 ton
  EcoBloc Inspect flex är konstruerad för att klara stor belastning och är överkörningsbar upp till 60 ton vid 800 mm överbyggnad.

 • Flera anslutningsmöjligheter
  Flera möjliga anslutningspunkter säkerställer att dagvattenmagasinets volym kan utnyttjas fullt ut.

 • Stor lagringsvolym
  EcoBloc dagvattenkassetter har 3 gånger så stor volym som en traditionell stenkista. En dagvatten-kassett motsvarar en stenkista med ca 1300 kg grus eller ett 50 m långt dräneringsrör. Då EcoBloc-systemet kräver betydligt mindre schakt så kan både tid och pengar sparas.

 • Livslängd över 50 år
  En hållbar produktdesign -garanterar hållbarhet. EcoBloc–system är byggt för att erbjuda en lång livslängd på över 50 år.

 • Enkelt att installera
  EcoBloc modulerna monteras snabbt och enkelt. Installationen kräver inga tunga maskiner då en modeul endast väger 8 kg.

 • Upp till 97 % lagringsvolym
  EcoBloc light har en bruttovolym på 225 liter och en lagringsvolym på 219 liter. Med en lagringsvolym på upp till 97% är EcoBloc dagvatten-kassetter marknadsledande. EcoBloc modulerna maxx och Inspect flex har en lagringsvolym på 96 % trots att det klarar en stor belastning, 40 respektive 60 ton.

 • Installationsdjup upp till 5m
  Även under hög belastning, kan EcoBloc Inspect flex moduler installeras ner till 5 meters djup. Detta innebär att dagvattenmagasinet kan byggas med upp till 14 lager.

 • Lätt att inspektera
  Inspectionskanalerna möjliggör övervakning av hela dagvattensystemet. EcoBloc Inspect flex erbjuder enkel åtkomst med de flesta typer av kommersiell -inspektionsutrustning som finns på marknaden.

 • Kan högtrycksspolas
  EcoBloc Inspect flex är utformade så att de kan högtrycksspolas.

I projekteringsskedet kan vi hjälpa till med dimensionering och förslag på lösningar. Med smarta beräkningsverktyg kan vi optimera och konfigurera systemet för att göra det så kostnadseffektivt som möjligt. Vi skräddarsyr helt enkelt systemet efter era behov och önskemål.

Det färdiga systemet levereras komplett med erforderlig dokumentation för ert unika systemet; teknisk data, produktlista, detaljritningar, certifieringar, drift- och underhållsinstruktioner, monteringsanvisningar och installationsschema.

Mer information