Pumpstationer

Vi har ett brett utbud av pumpstationer- och brunnar med hög kvalitet för enskilt avlopp – bland annat fördelningsbrunnar, pumpbrunnar samt uppsamlings- och provtagningsbrunnar.

När det inte är möjligt att skapa ett självfall mellan slamavskiljaren och fördelningsbrunnen/infiltrationsbädden måste systemet kompletteras med en pumpbrunn som lyfter avloppsvattnet upp till infiltrationen. Vi erbjuder prisvärda pumpbrunnar av hög kvalitet.

Vi erbjuder dessutom kompletta system med skärande pumpar som skär sönder eventuellt avfall i riktigt smutsigt avloppsvatten.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Mer information

FAQ

Hur vet jag när det är dags att byta ut mitt avlopp?2021-12-28T09:40:33+00:00