Pumpstationer2024-04-22T10:45:03+00:00

Pumpstationer

Vi har ett brett utbud av pumpstationer- och brunnar med hög kvalitet för enskilt avlopp – bland annat fördelningsbrunnar, pumpbrunnar samt uppsamlings- och provtagningsbrunnar.

När det inte är möjligt att skapa ett självfall mellan slamavskiljaren och fördelningsbrunnen/infiltrationsbädden måste systemet kompletteras med en pumpbrunn som lyfter avloppsvattnet upp till infiltrationen. Vi erbjuder prisvärda pumpbrunnar av hög kvalitet.

Vi erbjuder dessutom kompletta system med skärande pumpar som skär sönder eventuellt avfall i riktigt smutsigt avloppsvatten.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Mer information

FAQ

Hur vet jag när det är dags att byta ut mitt avlopp?2021-12-28T09:40:33+00:00

Svar: Idag så besiktigas avloppen runt om i Sverige av era kommuner. Om ditt avlopp har några år på nacken är det mycket troligt att det inte uppfyller de krav som idag ställs och bör bytas ut. Om du tänker bygga nytt är det självklart att en avloppslösning måste installeras. Kontakta ditt miljökontor på din kommun och fråga om råd. Du kan också fråga våra auktoriserade återförsäljare/entreprenörer.

Hur vet jag vilken typ av avlopp jag bör välja? Vad ska jag tänka på?2023-02-23T12:21:46+00:00