Minireningsverk2023-04-04T10:22:17+00:00

Minireningsverk för enskilda avlopp

Concleans minireningsverk passar fastigheter som fritidshus, villor och sommarstugor där anslutning till det kommunala avloppsnätet saknas och det finns behov av att anlägga ett enskilt avlopp.

Minireningsverken är biokemiskt och hanterar allt avloppsvatten från hushållet. Systemet bygger på SBR- tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar vattnet i olika steg. Självklart är de anpassade till vårt nordiska klimat.

Helhetsansvar

Det viktiga för kunden – att allt ska fungera, är också viktigt för oss. Därför arbetar vi med hållbara lösningar och tar ett helhetsansvar i allt från planering och leverans till driftsäkerhet och serviceavtal. Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners, både när det gäller miljö och kvalitet.

Concleans minireningsverk är tillverkade av tyska GRAF och har 15 års materialgaranti och med vårt serviceavtal ger vi dig 3 års garanti på systemet. Att köpa ett reningsverk är en investering i din tomt och fastighet och med våra avtal får du en extra trygghet i köpet.

Större projekt

Vi antar också större projekt med enskilda avloppsanläggningar för fler än 300 hushåll. Så oavsett dina behov är du alltid välkommen att kontakta oss när du behöver en enkel och hållbar lösning för din avloppsvattenrening. Läs mer under Reningsverk för fler hushåll

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Våra minireningsverk

Minireningsverk Conclean Basic

Conclean Basic är framtagen för hushåll som önskar att rena sitt avloppsvatten för normal skyddsnivå, lätt och säkert utan markbädd eller infiltration.

Minireningsverk Conclean Professional

Conclean Professional – för hög skyddsnivå, är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten från hushåll. Systemet bygger på SBR- tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar avloppsvattnet i olika steg.

Minireningsverk Conclean Premium

Minireningsverk Conclean Premium – för hög skyddsnivå miljö och hälsa. Passar hushåll i områden där kraven på reningen är extra höga exemplevis där utlopp från det enskilda reningsverket ligger nära en dricksvattenbrunn.

Vad är ett minireningsverk

Ett minireningsverk är en mindre variant av ett större traditionellt avloppsreningsverk, men har samma syfte att rena avloppsvatten. Minireningsverken är utformade för att hantera avloppsvatten från enskilda fastigheter eller mindre samhällen.

Mini reningsverk är vanliga i områden där det inte finns tillgång till det kommunala avloppssystemet. De blir allt mer populära i enskilda avloppsanläggningar på grund av sin enkla och paketerade teknik.

Minireningsverkets funktion och syfte

Minireningsverken är en lösning för att säkerställa en hållbar och effektiv reningsprocess för avloppsvatten. I avloppsvatten från hushåll finns näringsämnen som kväve och fosfor samt olika bakterier och virus. Dessa föroreningar har negativ påverkan på vår miljö och hälsa. Utsläpp av näringsämnen kan orsaka övergödning i våra sjöar och hav med exempelvis algblomning och syrebrist som följd. Minireningsverken fungerar genom att ta emot och behandla avloppsvattnet och rena det till en nivå som är säker för utsläpp i miljön. Genom en kombination av biologisk och kemisk behandling kan man mäta och verifiera effektiviteten av reningen, vilket gör minireningsverk till en pålitlig lösning för enskilda avloppssystem.

Concleans minireningsverk använder en biokemisk rening för att göra vattnet säkert att släppa ut i naturen. SBR-tekniken har flera fördelar jämfört med traditionella minireningsverk, som högre kapacitet, lägre energibehov och en mer effektiv användning av mikroorganismer.

Minireningsverket hanterar all form av avloppsvatten

Mini reningsverk hanterar allt avlopp från hushåll, både BDT-vatten och WC-vatten. BDT-vatten är en förkortning av bad, disk och tvätt. BDT-vatten brukar även kallas gråvatten. Med WC-vatten menas avloppsvatten från toalett, ett annat vanligt namn för det är svartvatten.

Fördelar med minireningsverk mot andra avloppslösningar

 • Lätta att installera
 • Lång livslängd
 • Tar liten plats
 • Mätbar rening
 • Enkel att sköta
 • Minimalt underhåll
 • Kostnadseffektiva
 • Hanterar allt avloppsvatten

Vilken typ av minireningsverk som passar bäst för dig beror på dina behov och förutsättningar

Vilken anläggning man ska välja beror mycket på förhållandena på just din fastighet, men även dina egna behov.

 • Vilken typ av avloppsvatten ska du rena. Bara BDT vatten eller även WC-vatten.
 • Områdets skyddsnivå – Behövs normal eller hög skyddsnivå?
 • Belastning – Hur många personer ska vistas i huset? Handlar det om Enskilt hushåll eller större samfälligheter?
 • Markens utformning – För att kunna välja rätt typ av minireningsverk behöver du veta detaljer om hur det ser ut på din tomt. Saker som avstånd till grundvatten och drickvattenbrunnar kan ha stor påverkan i vilken anläggning som är mest lämpad.

Från Planering till Installation och tryggt ägande

Tillsammans med våra återförsäljare runt om i landet hjälper vi dig att hitta bästa lösningen som fungerar för dig och din fastighet, oavsett om det är för året runt boende, ett lantställe, eller flera hushåll i en gemensam anläggning. Vi hjälper dig hela vägen med planering av anläggningens utformning, grävarbeten och installation. Våra återförsäljare kan även bistå med handlingar som ska bifogas med ansökan.

Slamtömning och underhåll

Slamtömning av minireningsverk är en viktig del av underhållet för att säkerställa att verket fungerar optimalt och håller hög kvalitet på det renade avloppsvattnet. Slamtömningen innebär att man tömmer ut den så kallade slamavskiljningstanken som samlar upp det förorenade materialet från avloppsvattnet.

Concleans minireningsverk har hög slamlagringskapacitet vilket minimerar antalet slamtömningar. Vi rekommenderar att sedimenteringsbehållaren töms 1–2 gånger per år. Genom att hålla ett regelbundet underhåll och tömma sedimenteringsbehållaren enligt rekommendationerna så kan man säkerställa en lång livslängd och god funktion för minireningsverket.

Godkända minireningsverk

Ett godkänt minireningsverk är en anläggning som har genomgått tester och möter vissa krav för att säkerställa effektiv rening av avloppsvatten. Minireningsverk ska sedan 1 juli 2013 vara CE-märkta. Detta innebär bland annat att produkten ska ha testats enligt en EU-standard (SS-EN 12566-3).

Vi på Conclean strävar efter att ha de bästa produkterna som finns på marknaden. Conclean minireningsverk uppfyller självklart de krav som ställs i Sverige och har en prestandadeklaration som bevisar hur bra minireningsverket fungerar. Alla våra minireningsverk är godkända och CE-märkta enligt EN 12566-3 för vattentäthet, hållbarhet och reningseffekt.

Minireningsverk och kostnader

Kostnaden för ett minireningsverk kan variera beroende på många faktorer. Pris kan generellt ligga mellan 70 000 till 200 000 kr.

Saker som kan påverka kostnaden:

 • Placeringen av minireningsverket vid fastigheten kan påverka priset, särskilt om det kräver speciella anpassningar för installation. Hur ser tillgängligheten ut vid platsen, kanske behövs det mer grävarbeten för att få platsen redo.
 • Om det är en hög belastning på fastighetens avloppsvatten, krävs ofta ett större minireningsverk, vilket också påverkar priset.
 • Andra faktorer som kan påverka priset inkluderar typen av avloppsvatten som ska behandlas, det påverkar vilken typ av teknik och utrustning som krävs för att effektivt rena avloppsvattnet.
 • Vilka krav har kommunen på just din ort, och finns det några särskilda förutsättningar, det kan påverka val och pris för dig.
 • Genom att gå ihop och anlägga en gemensam anläggning med fler hushåll man kan sänka kostnaden. På så sätt kan kostnaden per hushåll bli lägre.

Jämför man med andra val av avloppssystem så har ett minireningsverk en lägre driftkostnad. Detta gör att kostnaden för ett minireningsverk totalt sett blir mycket lägre sett över dess livslängd.

Få kostnadsfritt offertbesök

Conclean Minireningsverk säljs via en Gräventreprenör i din närhet. Gå in på https://conclean.se/aterforsaljare För kostnadsfritt besök med offert.

Mer information

FAQ

Måste jag ansöka om tillstånd eller bygglov hos kommunen?2023-05-25T09:33:17+00:00

Svar: Ja Om du vill ha hjälp så ser vi till att en auktoriserad återförsäljare/entreprenör tar kontakt med dig för ett kostnadsfritt offertbesök.

Jag har precis installerat ett minireningsverk från Conclean. Vad händer nu?2023-02-23T12:56:45+00:00

Svar: I priset så ingår en installationskontroll och driftgenomgång med våra servicetekniker. Viktigt är att entreprenörsintyget har blivit ifyllt och skickat till oss. Våra servicetekniker tar kontakt med dig för att boka tid. Conclean Serviceteam

Måste jag teckna serviceavtal för Conclean minireningsverk?2023-02-23T12:31:25+00:00

Svar: Vi anser det klokt att teckna serviceavtal med oss på Conclean och de flesta kommuner kräver också detta. Vi har mycket bra garantier kopplade till vårt serviceavtal vilket är en trygghet för dig.

Hur påverkar enskilt avlopp hälsa och miljö?2021-03-09T11:47:38+00:00

Svar: Kväve och fosfor är gödningsämnen man vill skydda sjöar och hav ifrån. Det leder till övergödning med till exempel döda bottnar som resultat. Bakterier från avloppsvatten kan kontaminera dricksvattentäkter vilket orsakar sjukdomar.

Kan jag installera ett minireningsverk själv?2023-02-23T12:58:37+00:00

Svar: För att ta del av marknadens bästa garantier som vi utfärdar så krävs att en behörig entreprenör installerar våra minireningsverk.

Krävs det el för att minireningsverket ska fungera?2023-02-23T12:57:47+00:00

Svar: Ja, men endast 1 fas och 10 amp säkring. För övrigt är elkostnaden ovanligt låg på våra minireningsverk.

Vad behöver jag vid hög skyddsnivå?2023-02-23T12:55:01+00:00

Svar: Conclean minireningsverk klarar högskyddsnivå när det gäller miljökraven, om det även är hög skyddsnivå enligt hälsokraven så rekommenderar vi vårt minireningsverk tillsammans med Conclean NextGen Kloreringsenhet.

Varför heter inte era minireningsverk Graf längre?2023-02-23T12:53:57+00:00

Vi har valt att kalla våra produkter Conclean istället beroende på att Grafs produkter är mycket populära i hela världen och tillverkas efter varje lands krav och förutsättningar. På det viset kan vi garantera att ett tex minireningsverk från Conclean är ett Graf minireningsverk anpassat för nordiskt klimat.

Långsiktig trygghet och PÅLITLIG SERVICE

Regelbundna kontroller, processgarantier och grundlig dokumentation är grundpelarna i vårt kvalitetsarbete. Conclean har full koll på dina behov och finns alltid nära till hands för att serva och underhålla din anläggning.

Concleans team är handplockade och anställda för att ge service i toppklass – du ska alltid känna dig trygg med ditt val. Med sitt brinnande engagemang och år av erfarenhet kan de produkterna utan och innan. Serviceteamet utför bland annat kontinuerliga kontroller, service och driftgenomgångar på plats. Det går också att ringa dem direkt (se sidan Kontakt).

Conclean erbjuder marknadens bästa garantier och med långsiktiga och pålitliga serviceavtal tar vi ansvar hela vägen. Från leverans till installation och driftsäkerhet. Trygghet och ömsesidigt förtroende är ledord som går igen i allt vi gör.

Conclean - pålitlig service
Till toppen