Minireningsverk för enskilda avlopp

Concleans minireningsverk passar fastigheter som fritidshus, villor och sommarstugor där anslutning till det kommunala avloppsnätet saknas och det finns behov av att anlägga ett enskilt avlopp.

Minireningsverken är biokemiskt och hanterar allt avloppsvatten från hushållet. Systemet bygger på SBR- tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar vattnet i olika steg. Självklart är de anpassade till vårt nordiska klimat.

Helhetsansvar

Det viktiga för kunden – att allt ska fungera, är också viktigt för oss. Därför arbetar vi med hållbara lösningar och tar ett helhetsansvar i allt från planering och leverans till driftsäkerhet och serviceavtal. Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners, både när det gäller miljö och kvalitet.

Concleans minireningsverk är tillverkade av tyska GRAF och har 15 års materialgaranti och med vårt serviceavtal ger vi dig 3 års garanti på systemet. Att köpa ett reningsverk är en investering i din tomt och fastighet och med våra avtal får du en extra trygghet i köpet.

Större projekt

Vi antar också större projekt med enskilda avloppsanläggningar för fler än 300 hushåll. Så oavsett dina behov är du alltid välkommen att kontakta oss när du behöver en enkel och hållbar lösning för din avloppsvattenrening. Läs mer under Reningsverk för fler hushåll

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Våra minireningsverk

Minireningsverk Conclean Basic

Conclean Basic är framtagen för hushåll som önskar att rena sitt avloppsvatten för normal skyddsnivå, lätt och säkert utan markbädd eller infiltration.

Minireningsverk Conclean Professional

Conclean Professional – för hög skyddsnivå, är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten från hushåll. Systemet bygger på SBR- tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar avloppsvattnet i olika steg.

Minireningsverk Conclean Premium

Minireningsverk Conclean Premium – för hög skyddsnivå miljö och hälsa. Passar hushåll i områden där kraven på reningen är extra höga exemplevis där utlopp från det enskilda reningsverket ligger nära en dricksvattenbrunn.

Vad är ett minireningsverk

Ett minireningsverk är en mindre variant av ett större traditionellt avloppsreningsverk, men har samma syfte att rena avloppsvatten. Minireningsverken är utformade för att hantera avloppsvatten från enskilda fastigheter eller mindre samhällen.

Mini reningsverk är vanliga i områden där det inte finns tillgång till det kommunala avloppssystemet. De blir allt mer populära i enskilda avloppsanläggningar på grund av sin enkla och paketerade teknik.

Minireningsverkets funktion och syfte

Minireningsverken är en lösning för att säkerställa en hållbar och effektiv reningsprocess för avloppsvatten. I avloppsvatten från hushåll finns näringsämnen som kväve och fosfor samt olika bakterier och virus. Dessa föroreningar har negativ påverkan på vår miljö och hälsa. Utsläpp av näringsämnen kan orsaka övergödning i våra sjöar och hav med exempelvis algblomning och syrebrist som följd. Minireningsverken fungerar genom att ta emot och behandla avloppsvattnet och rena det till en nivå som är säker för utsläpp i miljön. Genom en kombination av biologisk och kemisk behandling kan man mäta och verifiera effektiviteten av reningen, vilket gör minireningsverk till en pålitlig lösning för enskilda avloppssystem.

Concleans minireningsverk använder en biokemisk rening för att göra vattnet säkert att släppa ut i naturen. SBR-tekniken har flera fördelar jämfört med traditionella minireningsverk, som högre kapacitet, lägre energibehov och en mer effektiv användning av mikroorganismer.