Välkommen till Conclean

Låt oss vara ditt förstahandsval när det gäller enskilt avlopp, regnvattenåtervinning och dagvattenhantering.

Conclean AB startade 2014 och har alltid varit måna om att använda de främsta leverantörerna i Europa. Vi kan idag med stolthet säga att vi har marknadens bästa produkter anpassade för nordiskt klimat, tillverkade av ex. Graf, AQT och Eccua.

Vi lägger stort fokus på våra kunder och därmed ställer vi hårda krav på både medarbetare och auktoriserade återförsäljare runt om i landet.

Hållbarhet är ett av våra starkaste ledord. Detta är ett ord som genomsyrar vår filosofi kring allt från miljö till våra produkter och relationer. Vi arbetar för att du ska känna dig nöjd med ditt val idag – liksom i framtiden.

Läs mer i vår interaktiva broschyr

Läs mer i vår interaktiva broschyr

Conclean – En del av Momentum Group

Conclean AB är sedan 2023 en del av börsnoterade Momentum Group som har rötter i en drygt 100-årig framgångsrik företagskultur med ursprung i Bergman & Beving. Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar. Gruppen består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn.

Vi söker företag som vill utvecklas tillsammans med oss

Förvärv är en viktig del av Momentum Groups affärsidé. Vi söker alltid efter entreprenörer, företagsledare och ägare till bolag med exempelvis starka varumärken och/eller marknadskanaler som kan förstärka gruppens nuvarande verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande positioner. Momentum Group är en långsiktig ägare som har kraften och erfarenheten att vidareutveckla förvärvade bolag för hållbar lönsamhet och tillväxt.