FAQ2020-09-08T14:21:00+00:00
Hem/FAQ

FAQ

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna kring våra produkter. Finner du inte svaret på just dina frågor är du välkommen att kontakta oss på tel 010-210 30 00.

Vilken produkt passar bäst för ett fritidshus där vi bara är under sommaren?2021-03-25T15:01:08+00:00

Svar: Alla våra produkter fungerar bra för fritidshus. Om man dock ser rent ekonomiskt så är en Argo BDT med sluten tank för WC vatten den bästa lösningen.

Vilken lösning är bäst för att rena BDT?2021-03-20T22:39:42+00:00

Svar: Det finns många olika lösningar att rena BDT vatten, men de enda certifierade lösningarna är Conclean Grey2Clean och Conclean BDT Kompakt.

Varför heter inte era minireningsverk Graf längre?2023-02-23T12:53:57+00:00

Vi har valt att kalla våra produkter Conclean istället beroende på att Grafs produkter är mycket populära i hela världen och tillverkas efter varje lands krav och förutsättningar. På det viset kan vi garantera att ett tex minireningsverk från Conclean är ett Graf minireningsverk anpassat för nordiskt klimat.

Var tillverkas era tankar?2023-02-23T12:25:39+00:00

Svar: Vi på Conclean har lång erfarenhet av avloppslösningar och har därför valt de bästa tillverkarna i Europa. Minireningsverk och regnvatten tankar tillverkas i Tyskland, Argo produkterna tillverkas i Polen och Pumpstationer, oljeavskiljare, fettavskiljare tillverkas i Estland.

Vad kostar sluten tank?2023-02-23T12:48:16+00:00

Svar: En sluten tank kostar mellan 5000 – 7500 kr/m3

Vad kostar ett minireningsverk?2023-02-23T11:39:40+00:00

Conclean Minireningsverk säljs via en Gräventreprenör i din närhet. Gå in på https://conclean.se/aterforsaljare

För kostnadsfritt offertbesök.

Vad kostar ett enskilt avlopp?2023-02-23T12:38:55+00:00

Svar: Beroende på vilka reningskrav som ställts varierar inköpskostnaden samt driftkostnaderna. En auktoriserad entreprenör kan ge dig ett totalpris för installation av ett nytt enskilt avlopp.

Vad kostar en komplett lösning för att rena mitt avloppsvatten?2023-02-23T12:19:35+00:00

Svar: Det är omöjligt att svara på utan att besöka er. Fyll i dina uppgifter så kommer en auktoriserad återförsäljare/entreprenör i din närhet att kontakta dig inom kort för ett kostnadsfritt offertbesök.

Vad innebär ”efterpolering”?2021-03-25T14:43:46+00:00

Svar: En utsläppsplats som fördröjer och reducerar det renade vattnet från bakterier/smittämnen innan det rinner vidare till dike och/eller vattendrag.

Vad gör jag om kommunen säger nej till mitt förslag?2020-05-26T08:16:35+00:00

Svar: Alla våra produkter är certifierade och av högsta klass. Om du mot förmodan får ett avslag, så beror det på att de saknar uppgifter och vi bistår gärna er kommun med detta.

Vad gäller för enskilt avlopp?2021-03-25T15:13:15+00:00

Svar: För att inte riskera att köpa produkter som är fel enligt ställda krav rekommenderar vi att ni kontaktar Concleans försäljningsavdelning för rätt hjälp att hitta en lösning passande för just din fastighet.

Vad behöver jag vid hög skyddsnivå?2023-02-23T12:55:01+00:00

Svar: Conclean minireningsverk klarar högskyddsnivå när det gäller miljökraven, om det även är hög skyddsnivå enligt hälsokraven så rekommenderar vi vårt minireningsverk tillsammans med Conclean NextGen Kloreringsenhet.

Vad behöver jag om jag har normal skyddsnivå?2021-03-08T08:36:59+00:00

Svar: Conclean Kompakt Markbädd och Conclean Basic är certifierade lösningar som klarar normal skyddsnivå.

Vad är en markbädd?2021-03-19T08:55:00+00:00

Svar: En markbädd ersätter en infiltration när det är täta massor i marken, till exempel lera. Man bygger en bädd med bland annat markbäddssand 0-8 mm och grus 4-8 (8-16) mm.

Vad är en infiltrationsbädd?2021-03-09T09:04:14+00:00

Svar: En infiltration är när man efter en slamavskiljare renar vattnet ytterligare i markens naturliga beskaffenhet. Det krävs viss genomsläpplighet för att en infiltration ska fungera.

Vad är driftkostanden för Kompakt markbädd?2021-03-20T22:22:04+00:00

Svar: Eftersom en Conclean kompakt markbädd inte kräver någon el så är driftskostnaden bara den årliga slamtömningen som du redan betalar för idag. Om du vill reducera fosfor så kostar kemikalierna för fosforfällning 32:-/litern och det går åt ca 10L/person/år.

Sluten tank storlek?2021-03-09T08:54:56+00:00

Svar: Till ett fritidsboende rekommenderas 3 m3 medans ett permanentboende behöver ca 5 m3.

Måste jag teckna serviceavtal för Conclean minireningsverk?2023-02-23T12:31:25+00:00

Svar: Vi anser det klokt att teckna serviceavtal med oss på Conclean och de flesta kommuner kräver också detta. Vi har mycket bra garantier kopplade till vårt serviceavtal vilket är en trygghet för dig.

Måste jag ansöka om tillstånd eller bygglov hos kommunen?2023-05-25T09:33:17+00:00

Svar: Ja Om du vill ha hjälp så ser vi till att en auktoriserad återförsäljare/entreprenör tar kontakt med dig för ett kostnadsfritt offertbesök.

Krävs det el för att minireningsverket ska fungera?2023-02-23T12:57:47+00:00

Svar: Ja, men endast 1 fas och 10 amp säkring. För övrigt är elkostnaden ovanligt låg på våra minireningsverk.

Kan ni leverera enskilt avlopp om man bor på en ö?2021-03-25T14:36:17+00:00

Svar: Ja. Dock fraktar vi enbart på farbara vägar, så ni får själva lösa båttransport om det krävs. De flesta av våra auktoriserade entreprenörer i ditt område har möjlighet att hjälpa till med transporter ut på öar.

Kan man pumpa avloppsvatten?2021-03-08T08:35:48+00:00

Svar: Våra avloppslösningar kan ta emot pumpat avloppsvatten utan problem. Vi har ett stort utbud av pumpstationer som klarar att pumpa till våra lösningar eller att pumpa till kommunal ledningsnät.

Kan man koppla in House Professional befintligt hus/system eller bara vid nybyggnation?2020-05-26T08:11:37+00:00

Svar: Man kan väl säga att det är mycket enklare att installera House Professional vid nybygge eftersom det krävs en del vvs-arbete i huset för att koppla regnvatten till rätt plats i huset.

Kan man ha en sluten tank ovan mark?2023-02-23T12:32:37+00:00

Svar: Tankar ovan mark betyder stor frysrisk varför det inte är någonting vi rekommenderar.

Kan jag installera ett minireningsverk själv?2023-02-23T12:58:37+00:00

Svar: För att ta del av marknadens bästa garantier som vi utfärdar så krävs att en behörig entreprenör installerar våra minireningsverk.

Kan jag använda regnvattenåtervinning till dusch mm?2021-03-19T09:12:52+00:00

Svar: Återvunnet regnvatten är inte livsmedel och kan endast användas till WC och tvättvatten, samt bevattning.

Jag har utedass/mulltoa/förbränningstoalett, måste jag ändå rena avloppsvattnet?2021-03-25T15:01:47+00:00

Svar: Ja, även ditt bad, disk och tvättvatten måste renas. I detta fall är en Argo BDT att rekommendera.

Jag har precis installerat ett minireningsverk från Conclean. Vad händer nu?2023-02-23T12:56:45+00:00

Svar: I priset så ingår en installationskontroll och driftgenomgång med våra servicetekniker. Viktigt är att entreprenörsintyget har blivit ifyllt och skickat till oss. Våra servicetekniker tar kontakt med dig för att boka tid. Conclean Serviceteam

Hur vet jag vilken typ av avlopp jag bör välja? Vad ska jag tänka på?2023-02-23T12:21:46+00:00

Svar: Kraven ställs av din kommun. Det finns normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Om du ska klara kraven på hög skyddsnivå bör du välja ett Graf minireningsverk eller ett separerat avlopp där wc-vatten går till sluten tank och gråvatten (BDT) går till en Argo BDT tank med inbyggd markbädd. Hitta en återförsäljare/entreprenör i din närhet som hjälper dig hela vägen.

Hur vet jag när det är dags att byta ut mitt avlopp?2021-12-28T09:40:33+00:00

Svar: Idag så besiktigas avloppen runt om i Sverige av era kommuner. Om ditt avlopp har några år på nacken är det mycket troligt att det inte uppfyller de krav som idag ställs och bör bytas ut. Om du tänker bygga nytt är det självklart att en avloppslösning måste installeras. Kontakta ditt miljökontor på din kommun och fråga om råd. Du kan också fråga våra auktoriserade återförsäljare/entreprenörer.

Hur väljer jag rätt pumpstation?2021-03-25T15:00:04+00:00

Svar: En pumpstation kan användas till mycket och att dimensionera storlek mm kan upplevas besvärligt. Vi på Conclean kan ge dig svaret om du kontaktar oss eller våra auktoriserade entreprenörer.

Hur påverkar enskilt avlopp hälsa och miljö?2021-03-09T11:47:38+00:00

Svar: Kväve och fosfor är gödningsämnen man vill skydda sjöar och hav ifrån. Det leder till övergödning med till exempel döda bottnar som resultat. Bakterier från avloppsvatten kan kontaminera dricksvattentäkter vilket orsakar sjukdomar.

Hur ofta behöver man tömma en sluten tank?2023-02-23T12:45:13+00:00

Beroende på belastning är det svårt att säga slamtömningintervall. En rekommendation är att använda snålspolande toalett eller ännu hellre vakuumtoalett för att minska slamtömningsintervall.

Hur många tappstationer kan man koppla till Garden Comfort?2020-08-11T12:32:42+00:00

Svar: Garden comfort levereras med Gardena-koppling i locket och en sattelitbrunn med 2 gardena kopplingar. Du kan välja till en tappstolpe eller dylikt. 2 anslutningar kan köras samtidigt. Se mer på sidan om Garden comfort

Hur länge håller ett enskilt avlopp?2023-02-23T12:36:59+00:00

Svar: Markbäddar och infiltrationer har en begränsad tid de kan binda fosfor som är ett näringsämne man vill skydda naturen ifrån. Ett minireningsverk går mycket lättare att kontrollera funktionen på men kan ibland kräva service och eventuellt utbyte av vissa slitdetaljer. Dock mycket mindre ingrepp på tomten i händelse av sämre funktion.

Hur lång livslängd har en Sluten Tank?2023-02-23T12:47:17+00:00

Svar: En korrekt nedgrävd tank har egentligen ingen begränsad livslängd. Ett lock som exponeras för solljus kan behöva bytas över tid.

Hur gör man enskilt avlopp?2023-02-23T12:24:23+00:00

Svar: Enskilt avlopp ersätter ett kommunalt avlopp till ett eller flera hus. Det är oftast en tank, brunn eller ett minireningsverk som grävs ner på fastigheten. Avloppsanläggningen ska tömmas årligen av kommunens slamtömningsfordon. Ett enskilt avlopp skall alltid grävas ner efter godkännande från kommunens miljöenhet.

Hur fungerar enskilt avlopp?2023-02-23T12:38:00+00:00

Svar: Först separeras fasta partiklar i någon form av slamavskiljare, därefter renas vattnet i ett biologiskt och ibland även ett kemiskt steg. Kontakta Conclean för vidare information gällande de produkter som berör just din fastighet.

Fungerar produkterna även när det är uppemot -30 grader kallt?2021-03-25T14:55:53+00:00

Svar: Ja

Finns det vattenutkastare till regnvattenåtervinning?2021-03-19T09:16:24+00:00

Svar: Ja, vi har ett stort utbud av vattenpelare och utkastare som du kan hitta på vår webshop

Det finns ingen återförsäljare i mitt område, kan jag ändå ha era produkter?2021-12-28T09:38:07+00:00

Svar: Ja, självklart kan du det. Kontakta oss så kan vi guida dig vidare eller om du redan har en lokal entreprenör, så tar vi gärna kontakt med denna.

Behövs ingen markbädd eller infiltration när jag köper Conclean Basic?2023-02-23T12:27:30+00:00

Nej, Conclean Basic har en aktiv rening som fungerar som en markbädd fast mer effektiv, tack vare aktiv syresättning. Självklart finns det prestandadeklaration som visar hur bra Conclean Basic renar utan markbädd eller infiltration.

Behöver jag serviceavtal om jag köper en Conclean Basic?2021-03-20T22:41:34+00:00

Svar: Nej, Conclean Basic är färdig inställd att rena ditt avloppsvatten och behöver inget serviceavtal. Om du ändå vill köpa en tillfällig reparation eller service så går det självklart bra att kontakta vår serviceavdelning. service@conclean.se

Bästa lösning för enskilt avlopp?2023-02-23T12:23:02+00:00

Svar: Husets konstruktion samt tomtens utseende kan påverka vilken produkt som är mest lämplig för just din fastighet.Man måste också ta hänsyn till vilket reningskrav som gäller där du bor. Kontakta Concleans försäljningsavdelning för rätt hjälp att hitta en bra lösning för dig.

Är Conclean minireningsverk godkänt?2023-02-23T11:38:19+00:00

Ja, vi på Conclean strävar efter att ha de bästa produkterna som finns på marknaden. Conclean minireningsverk uppfyller självklart de krav som ställs i Sverige och har en prestandadeklaration som bevisar hur bra minireningsverket fungerar

Till toppen