Kontaktinformation

Adress: Barnviks Byväg 35
139 72 Djurhamn

Telefon: 070-8850121

E-post: mikael@barnviks.se

Maskinparken då bestod av en 3,5 ton bandmaskin, som mestadels användes för förläggning av el- och telekablar.
Sedan dess har maskinparken utökats till att innehålla 4 grävmaskiner från 2,7 ton bandmaskin till 8 ton hjulgrävare samt hjullastare och fyrhjuling med släpvagn.

Arbetsuppgifterna har utökats till att omfatta utöver El- och Telekabelförläggning, anläggande av enskilda avlopp, avloppsledningar, husgrunder mm.

Vi utför alla typer av schaktarbeten.

Vi har lång erfarenhet av kabelförläggning samt tele/fiber/opto vilket vi utför i hela Sverige. Vi innehar EBR-intyg.

Vi har också utbildning på och utför husgrundsisolering med podrän och dräneringar av husgrunder.
Klicka på fliken tjänster för en komplett lista på de tjänster vi utför.

Nacka och Värmdö har tidigare varit vårt största område, nu utför vi uppdrag över hela Sverige.

Barnviks Gräv och Allservice är godkända entreprenörer av Värmdö kommun på vatten, avlopp och infiltrationer.

Kontakta oss gärna för mer information.