Kontaktinformation

Adress: Tjärsta
640 20 Björkvik

Telefon: 0155-71414

E-post: johan@marktjanst.se

Björkviks Marktjänst startade 1980 och sysslade då i huvudsak med gräv och schaktarbeten inom jordbrukssektorn.

År 1981 inköptes en lastbil och samtidigt öppnades ett grustag vid Sarpetorps gård. Senare öppnades en bergtäkt vid Eskedalen där den finns än idag. Företaget fick förfrågningar om linjeschakt från Vattenfall och en grävlastare tillkom då i företagets fordonsflotta.

I dagsläget är stora och små avloppsanläggningar en del av företagets sysselsättning, liksom vägar, grunder, husdräneringar och övriga jobb.