Kontaktinformation

Adress: Dräg Havsvik 1
610 42 Gryt

Telefon: 070-7264414

E-post: johan@grytsgrav.com

Avloppsanläggning
Utför nyanläggning samt komplettering av befintliga avlopp Allt från slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd till reningsverk från ett hushåll och uppåt
Grund grävning
Grävning för husgrund med dränering, takavlopp, vatten, avlopp
Dikning
Allt från att kantskära vägren, rensa vägdiken, skogsdiken till rensning av större utfall samt täckdikning