Gryts Gräv

Gryts Gräv

Adress

Dräg Havsvik 1
610 42 Gryt

Telefon

070-7264414

Webb

https://gryts-grav.business.site

E-post

johan@grytsgrav.com

Övrig information

  • Avloppsanläggning

    Utför nyanläggning samt komplettering av befintliga avlopp Allt från slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd till reningsverk från ett hushåll och uppåt
  • Grund grävning

    Grävning för husgrund med dränering, takavlopp, vatten, avlopp
  • Dikning

    Allt från att kantskära vägren, rensa vägdiken, skogsdiken till rensning av större utfall samt täckdikning
Till toppen