Kontaktinformation

Adress: Fädernet
Trädgården 2
541 97 Lerdala

Telefon: 070-584 54 47

E-post: kjell.ceder@icloud.com

Kjell har jobbat som grävmaskinist i över 30 år och jobbar noggrant och effektivt. Oavsett tid på dygnet vill Kjell sitta i Huddigen som enligt honom är den särskilt bästa maskinen man kan köra. Ibland hoppar han även in i Doosan för att snurra runt. Henrik är den unge maskinisten som du oftast hittar i Doosan med en stor snus under läppen. Henrik har utfört mestadels fibergrävning och dränering i trädgårdar.