Kontaktinformation

Adress: Erikslundsvägen 296
187 53 Täby

Telefon: 08-25 80 08

E-post: info@miljosanitet.se

Vi projekterar och bygger enskilda avloppsanläggningar, primärt i Stockholm län.
Vi vill göra det enkelt, säkert och miljövänligt för dig. Om ni anlitar oss tar vi hand om hela processen med tillstånd, byggnation, installation och alla kontakter med kommunen. Vi paketerar lösningar från ledande tillverkare som passar din fastighets förutsättningar och kommunens regelverk.
I samråd med kommunerna har vi tagit fram lösningar som uppfyller alla formella krav. Processen består bl.a. av provtagning av mark, grävning, montering och den nödvändiga administrationen. Allt för att du skall få ett väl fungerande, miljövänligt och godkänt avlopp.

Erfarenhet och utbildning
Projektledning sköts av Per Lindgren och Staffan Månsson, båda diplomerade inom enskilt avlopp. Vi använder erfarna maskinister och modern utrusning för att hålla hög kvalitet och för att minimera ingreppet på din tomt. Vi har team både i norr och söder i länet. Vår produktion genomförs av Daniel Altrichter och hans team som har god erfarenhet av avloppsanläggning. Daniel är certifierad/diplomerad både inom enskilt avlopp och dränering.
Som teknisk expert och konsult anlitar vi Amelia Morey Strömberg. Hon är VD för Vatteninfo Sverige AB, där vi bl.a. regelbundet fortbildar oss via deras diplomkurser.
Miljösanitet är ett associerat företag till Utvecklingscentrum för vatten, UCV, i Norrtälje. Utvecklingscentrum för vatten jobbar med utveckling och spridning av vattenkunskap. Del samlar, sammanställer och sprider redan existerande kunskap och praktik kring vatten. Utvecklingscentrum drivs som en verksamhet av Campus Roslagen AB, Norrtälje kommuns utvecklingsbolag.