Kontaktinformation

Adress: Ålundavägen 21
716 94 Mullhyttan

Telefon: 0585-40040

E-post: info@mullgs.se

Mullhyttans Gräv & Schakt etablerades 1982 och har som specialitet ”Enskilda avloppsanläggningar” men utför även bland annat asfalteringar och markarbeten.