Svar: För att ta del av marknadens bästa garantier som vi utfärdar så krävs att en behörig entreprenör installerar våra minireningsverk.