Svar: Till ett fritidsboende rekommenderas 3 m3 medans ett permanentboende behöver ca 5 m3.