Svar: Det finns många olika lösningar att rena BDT vatten, men de enda certifierade lösningarna är Conclean Grey2Clean och Conclean BDT Kompakt.