1. Reningssatsen fylls på

1. Reningssatsen fylls på

När avloppsvattnet når första kammaren sjunker fasta partiklar till botten. Resten leds till andra kammaren och blandas med flockningsmedel.