Entreprenörsintyg för Basic

Vid anläggande av minireningsverk Basic

Detta dokument är till för att entreprenören (ej fastighetsägaren) intygar att anläggande av renings­verket har skett i enlighet med gällande installationsanvisningar samt för Concleans planering av anläggningskontroll. Några av installationsanvisningarna är särskilt utvalda nedan.

  UPPGIFTER

  Län

  Postort

  Fastighetsägare

  Fastighetsadress

  Boendets typ: PermanentboendeFritidsboende

  Antal boende som belastar anordningen (ej gäster):

  Anläggande

  8-16 singel/kross omkring tanken som är självpackande

  JaNej

  Locket är rent från grus och lera

  JaNej

  Slangarna mellan styrskåp och verk löper i ett skyddsrör och är monterade i båda ändar

  JaNej

  Tid och datum har ställts in

  JaNej

  Ovidkommande vatten tex från regn och backspolning SKA ledas förbi verket

  JaNej

  Beskriv utsläppspunkt:

  Datum för färdigställande:

  Ventilation

  Naturlig ventilation med självdrag över tak föreligger dvs det är fritt i avloppstammen från
  anläggningen till ovan hustak

  JaNej

  Kommentar

  Styrskåpet

  Elen SKA vara påslagen

  JaNej

  Displayen SKA lysa

  JaNej

  Tid och datum SKA vara inställt

  JaNej

  FEEDBACK

  Områden som Conclean behöver förbättra, tex tydligare anvisningar för något moment:

  ENTREPRENÖRENS (GRÄVFIRMANS) UPPGIFTER

  Firmanamn

  Namn