Entreprenörsintyg för reningsverk professional och premium

Vid anläggande av minireningsverk Conclean Professional eller Premium

Detta dokument är till för att entreprenören (ej fastighetsägaren) intygar att anläggande av renings­verket har skett i enlighet med gällande installationsanvisningar samt för Concleans planering av anläggningskontroll. Några av installationsanvisningarna är särskilt utvalda nedan.

  UPPGIFTER

  Län

  Postort

  Fastighetsägare

  Fastighetsadress

  X-koordinater

  *Anteckna koordinater då det kan vara svårt att hitta, tex vid nybyggnad eller fritidsboende

  Typ av boende: PermanentboendeFritidsboende

  Antal boende som belastar anordningen (ej gäster):

  Datum för färdigställande
  Storlek (pe/hushåll)

  Körbar väg: JaNej

  Lock: JärnlockPlastlock

  Eventuellt extra förankringssätt

  Pumpbrunn
  Ja, föreJa, efterNej

  Eftersteg
  Bädd Graf kassetterBädd "mindre markbädd"StenkistaÖppet dikeKlorenhetAnnat

  Ange ev. grusfraktion i eftersteg

  Entreprenören har köpt reningsverket av

  Concleans ordernummer

  Kunden vill teckna serviceavtal: JaNejVet ej

  Elinstallatör

  Firmanamn

  Namn på installatör

  Tel.nr.

  UTFÖRANDE

  Anläggande

  Vatten är uppfyllt till minst 30cm i alla kammare/tankar

  JaNej

  8-16 singel/kross omkring tanken som är självpackande

  JaNej

  Locket är rent från grus och lera

  JaNej

  Slangarna mellan styrskåp och verk löper i ett skyddsrör och är monterade i båda ändar

  JaNej

  Tid och datum SKA ställas in

  JaNej

  Ovidkommande vatten tex från regn och backspolning SKA ledas förbi verket

  JaNej

  Fällningsmedel är installerat

  JaNej

  Slamtömningsetiketter är monterade

  JaNej

  Ventilation

  Naturlig ventilation med självdrag över tak föreligger

  JaNej

  Hindras naturlig ventilation av till exempel pumpbrunn, bädd utan luftingsrör, stenkista

  JaNej

  Kommentar

  Styrskåpet

  InomhusskåpUtomhusskåp

  Elen SKA vara påslagen

  JaNej

  Displayen SKA lysa

  JaNej

  Foton

  När installationen är klar ska foton av reningsverket (så att slangar och hållare av kemdunk syns) samt styrskåp. Filstorlek max 5 MB.  FEEDBACK

  Områden som Conclean behöver förbättra, tex tydligare anvisningar för något moment:

  ENTREPRENÖRENS (GRÄVFIRMANS) UPPGIFTER

  Firmanamn

  Namn