Så här väljer du rätt avloppsystem

Det finns många olika avloppslösningar på marknaden. Det kan vara svårt att veta vad som passar hos dig. Man kan dela in lösningar för enskilt avlopp i tre huvudgrupper:

  • Minireningsverk
  • Infiltration och markbädd
  • Sluten tank

Vilket alternativ som passar bäst i det enskilda fallet avgörs dels av markförhållanden, dels vilka krav kommunen ställer för avloppslösningar i aktuellt område. Rådgör därför alltid med kommunen i samband med projektering. Här kan du läsa om några vanliga lösningar och vad man bör tänka på vid val av avloppssystem. Har du frågor, tveka inte att kontakta Conclean eller din lokala återförsäljare.

Viktigt att tänka på

Hög eller normal skyddsnivå

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar ska alla enskilda avlopp uppfylla kraven för normal eller hög skyddsnivå. Vi har flera lösningar för såväl normal som hög skyddsnivå. Kontakta din kommun för information om vilken skyddsnivå som gäller i ditt område.

Tomtgenomgång / Jordanalys

Varje tomt är unik när det gäller berggrund och nivån på grundvattnet. Det är därför viktigt att du gör en noggrann genomgång av din tomt innan du väljer avloppssystem. Ibland kan det vara nödvändigt att även genomföra en jordanalys. Kontakta miljökontoret i din kommun för hjälp med analys.

De vanligaste lösningarna för enskilt avlopp

CONCLEAN MINIRENINGSVERK

Minireningsverk renar alla typer av avloppsvatten, och passar områden som kräver hög skyddsnivå. Systemet bygger på SBR-tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar avloppsvattnet i olika steg. Vårt minireningsverk är mycket driftsäkert tack vare så kallad mammutpumpning där systemet drivs med en luftpump – i minireningsverket finns varken rörliga delar eller filter som måste bytas. Dock ska ett minireningsverk servas regelbundet. Läs mer om minireningsverk.

Conclean Graf Minireningsverk

Conclean Graf Minireningsverk

CONCLEAN KOMPAKT MARKBÄDD

Conclean Argo kompakta markbädd är till för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Conclean Argo kompakt markbädd placeras efter en slamavskiljare/trekammarbrunn och ersätter en traditionell infiltration/markbädd. Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Läs mer om Argo kompakt markbädd.

Conclean Argo kompakt markbädd utan pumpbrunn

Conclean Kompakt markbädd utan pumpbrunn

Conclean Argo kompakt markbädd med pumpbrunn

Conclean Kompakt markbädd med pumpbrunn

CONCLEAN BDT

Conclean Argo BDT är slamavskiljare och infiltration i ett, en unik produkt som tar hand om hushållens BDT-vatten (bad, disk, tvätt). Conclean Argo BDT innehåller en sedimentringstank där vattnet separeras från fasta partiklar och sedan skickas vidare in i en bädd med biofilter som renar vattnet. Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Läs mer om Argo BDT.

Conclean Argo BDT

Conclean BDT

Conclean Argo BDT / sluten tank

Conc