Svar: Nej, Conclean Basic är färdig inställd att rena ditt avloppsvatten och behöver inget serviceavtal. Om du ändå vill köpa en tillfällig reparation eller service så går det självklart bra att kontakta vår serviceavdelning. service@conclean.se