Svar: Våra avloppslösningar kan ta emot pumpat avloppsvatten utan problem. Vi har ett stort utbud av pumpstationer som klarar att pumpa till våra lösningar eller att pumpa till kommunal ledningsnät.