Svar: En pumpstation kan användas till mycket och att dimensionera storlek mm kan upplevas besvärligt. Vi på Conclean kan ge dig svaret om du kontaktar oss eller våra auktoriserade entreprenörer.