Svar: Återvunnet regnvatten är inte livsmedel och kan endast användas till WC och tvättvatten, samt bevattning.