Svar: Man kan väl säga att det är mycket enklare att installera House Professional vid nybygge eftersom det krävs en del vvs-arbete i huset för att koppla regnvatten till rätt plats i huset.