Svar: Conclean Kompakt Markbädd och Conclean Basic är certifierade lösningar som klarar normal skyddsnivå.