Svar: Ja, men endast 1 fas och 10 amp säkring. För övrigt är elkostnaden ovanligt låg på våra minireningsverk.