Svar: Eftersom en Conclean kompakt markbädd inte kräver någon el så är driftskostnaden bara den årliga slamtömningen som du redan betalar för idag. Om du vill reducera fosfor så kostar kemikalierna för fosforfällning 32:-/litern och det går åt ca 10L/person/år.