Svar: En markbädd ersätter en infiltration när det är täta massor i marken, till exempel lera. Man bygger en bädd med bland annat markbäddssand 0-8 mm och grus 4-8 (8-16) mm.