Svar: En infiltration är när man efter en slamavskiljare renar vattnet ytterligare i markens naturliga beskaffenhet. Det krävs viss genomsläpplighet för att en infiltration ska fungera.