Enskilt avlopp i Haninge

Vägledning för dig som äger en fastighet med enskilt avlopp inom Haninge kommun

Att släppa ut orenat avloppsvatten innebär risker för miljön samt människors och djurs hälsa. Därför är det viktigt att alla som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet har en egen avloppsanläggning som uppfyller kravet på rening.

Utsläpp av allt avloppsvatten regleras i Miljöbalken och klassas där som miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att det hanteras rätt enligt alla regler och föreskrifter ligger på varje fastighetsägare. Men det är kommunen som sköter tillsynen av enskilda avlopp. I en tillsyn ser de över så att avloppet uppfyller rådande lagkrav. Om du som fastighetsägare har fått ett föreläggande från kommunen eller själv misstänker att ditt avlopp är otjänligt måste du åtgärda det.

Byte av enskilt avlopp

Inför ett byte eller nyinstallation av enskilt avlopp är det några saker som är extra bra att du har koll på:

Tomtens förutsättningar
Du behöver veta detaljer om hur det ser ut på din tomt för att kunna välja rätt typ av avloppsrening. Hör med kommunen eller ta hjälp av någon av våra återförsäljare.

Områdets skyddsnivå
Omfattas fastigheten av normal- eller hög skyddsnivå? Denna bedömning görs av en handläggare på kommunen, utifrån fastighetens närhet till känsliga områden.

Reningskraven för normal skyddsnivå är: 90% rening av BOD (organiskt material), 70% rening av fosfor
För hög skyddsnivå gäller: 90% rening av BOD (organiskt material), 90% rening av fosfor, 50% rening av kväve

Avloppets belastning
Alla avloppsanläggningar måste byggas för en belastning som motsvarar minst en familj vid åretruntboende. Ett hushåll motsvarar fem personer (5PE).

Tillstånd
För att anlägga ett enskilt avlopp behöver du tillstånd från kommunen.

Haninge kommuns hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda avlopp i ditt område samt hitta kontaktuppgifter med mera.

Conclean hjälper dig hela vägen

På vår sida enskilda avlopp och val av avloppsystem, hittar du mer information som kan vara bra inför ditt kommande val.

Conclean har kompletta lösningar och produkter för alla typer av enskilda avlopp. Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment inom reningsverk med noggrant utvalda kvalitetsprodukter anpassade för vårt nordiska klimat och områden ända upp till hög skyddsnivå. Hos oss hittar du miljövänliga och hållbara avloppsanläggningar i olika storlekar, från enskilda hushåll upp till 300 personer.

Tillsammans med våra återförsäljare runt om i landet hjälper vi dig att hitta rätt, oavsett om du behöver hjälp med en anläggning till åretruntboende eller sommarstuga.

Välkommen att kontakta oss.