Kontaktinformation

Adress: Dottebol Bråten
661 94 Säffle

Telefon: 070-440 98 84

E-post: info@bemko.se

Bemko AB är ett företag inom entreprenad och miljökonsultområdet med spetskompetens på enskilda avloppsanläggningar.

 

Företaget har sin hemvist i Säffle.

 

För dig som måste göra om ditt avlopp står vi på din sida och hjälper dig i de olika momenten för att få ett bra fungerande avlopp som håller. Vi tar fram alla ansökningshandlingar som miljökontoret i er kommun behöver för att ge tillstånd utifrån tomtens förhållande och ert önskemål. Efter att ni fått tillstånd utför vi totalentreprenad. Arbetet besiktigas och kontrollplan med fotodokumentation överlämnas till er när arbetet är klart. Vi har 30 års erfarenhet av vatten- och enskilda avlopp.

Vi utför även besiktningar av avloppsanläggningar inför husköp.
För ytterligare tjänster se vår hemsida eller gilla oss gärna på facebook