Conclean Kompakt markbädd2022-04-11T09:59:00+00:00

Conclean Kompakt markbädd

Concleans kompakta markbädd är till för dig med fastighet som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Den kompakta markbädden placeras efter en slamavskiljare/trekammarbrunn och ersätter en traditionell markbädd.

Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt. Dessutom minskas transportkostnaden för sand, makadam och fyllnadsmaterial som krävs vid installation av en traditionell markbädd.

För ett eller flera hushåll

Vid krav på reduktion av fosfor kan en kemdoseringsenhet installeras. Den doserar flockningsmedel i ledningen mellan huset och slamavskiljaren och gör så att fosforn binds i ett så kallat kemslam som stannar i slamavskiljaren. Med Conclean kemdosenhet reduceras fosfor upp till 90%.

Conclean kompakt markbädd finns med kapacitet för ett eller flera hushåll och fungerar både för permanentboende och fritidshus. Den är certifierad enligt PN-EN 12566-3+A2:2013 standard. Självklart uppfylls alla krav som idag ställs på enskilda avlopp i Sverige.

Argo kompakt markbädd
Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

SÅ FUNGERAR DET

1. Avloppsvattnet leds in

1. Avloppsvattnet leds in
Vattnet leds in i Conclean kompakt markbädd från en slamavskiljare eller trekammarbrunn där det separerats från fasta partiklar.

2. Spridning i markbädd

2. Spridning i markbädd
Vattnet sprids med spridarröret över det biomedium (fibermaterial) som finns i markbädden.

3. Vattnet absorberas

3. Vattnet absorberas
Fibermaterialet suger upp vattnet för att hålla det kvar och maximera tiden för den biologiska reningen.

4. Syresättning i flera nivåer

4. Syresättning i flera nivåer
Vattnet passerar sedan ett antal nivåer av biomediet/ fibermaterialet och renas samtidigt som det syresätts genom en separat avluftning med självdrag.

5. Rent vatten lämnar markbädden

5. Rent vatten lämnar markbädden
Det organiska material som fastnar i biomediet bryts ner biologiskt. Det rena vattnet tränger igenom och ut ur Conclean kompakt markbädd.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR MED CONCLEAN KOMPAKT MARKBÄDD:

 • Ingen el
  Behöver ingen el för att fungera

 • Liten storlek
  Det finns en anledning till att vi kallar den kompakt markbädd!

 • Mindre grävning
  Det behövs inte grävas om, som vid installation av en vanlig markbädd.

 • Lätt att transportera
  Eftersom den är liten är den också enkel att transportera.

 • Enkel att installera
  Kan kopplas på befintlig trekammarbrunn eller slamavskiljare och startas upp inom 24 h.

 • Tystgående
  Inga störande ljud under drift.

 • Hållbar
  Tillverkad av högdensitetspolyeten PE-HD, skyddad mot UV-strålning. Inga rörliga delar som riskerar att gå sönder.

 • Fosforrening
  Reduceras upp till 90% med hjälp av Conclean kemdoseringsenhet.

 • Testad enligt EN 12566-3

 • CE-certifierad
  Enligt PN-EN 12566-3+A2:2013 standard. Lever upp till alla de svenska krav som idag ställs på enskilt avlopp.

 • Garanti
  Två års garanti.

Mer information

Conclean Kemdospump

Conclean Kemdospump

Argo kompakt markbädd

Conclean Argo kompakt markbädd

Installation hos kund

Installation hos kund

Installationsmanual för entreprenörer - Conclean kompakt markbädd

Installationsmanual för entreprenörer – Conclean kompakt markbädd

Manual för fastighetsägare - Conclean BDT och Conclean kompakt markbädd

Manual för fastighetsägare – Conclean BDT och Conclean kompakt markbädd

FAQ

Hur vet jag när det är dags att byta ut mitt avlopp?2021-12-28T09:40:33+00:00

Svar: Idag så besiktigas avloppen runt om i Sverige av era kommuner. Om ditt avlopp har några år på nacken är det mycket troligt att det inte uppfyller de krav som idag ställs och bör bytas ut. Om du tänker bygga nytt är det självklart att en avloppslösning måste installeras. Kontakta ditt miljökontor på din kommun och fråga om råd. Du kan också fråga våra auktoriserade återförsäljare/entreprenörer.

Hur vet jag vilken typ av avlopp jag bör välja? Vad ska jag tänka på?2023-02-23T12:21:46+00:00

Svar: Kraven ställs av din kommun. Det finns normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Om du ska klara kraven på hög skyddsnivå bör du välja ett Graf minireningsverk eller ett separerat avlopp där wc-vatten går till sluten tank och gråvatten (BDT) går till en Argo BDT tank med inbyggd markbädd. Hitta en återförsäljare/entreprenör i din närhet som hjälper dig hela vägen.

Måste jag ansöka om tillstånd eller bygglov hos kommunen?2023-05-25T09:33:17+00:00

Svar: Ja Om du vill ha hjälp så ser vi till att en auktoriserad återförsäljare/entreprenör tar kontakt med dig för ett kostnadsfritt offertbesök.

Vad gör jag om kommunen säger nej till mitt förslag?2020-05-26T08:16:35+00:00

Svar: Alla våra produkter är certifierade och av högsta klass. Om du mot förmodan får ett avslag, så beror det på att de saknar uppgifter och vi bistår gärna er kommun med detta.

Vad kostar en komplett lösning för att rena mitt avloppsvatten?2023-02-23T12:19:35+00:00

Svar: Det är omöjligt att svara på utan att besöka er. Fyll i dina uppgifter så kommer en auktoriserad återförsäljare/entreprenör i din närhet att kontakta dig inom kort för ett kostnadsfritt offertbesök.

Det finns ingen återförsäljare i mitt område, kan jag ändå ha era produkter?2021-12-28T09:38:07+00:00

Svar: Ja, självklart kan du det. Kontakta oss så kan vi guida dig vidare eller om du redan har en lokal entreprenör, så tar vi gärna kontakt med denna.

Vad innebär ”efterpolering”?2021-03-25T14:43:46+00:00

Svar: En utsläppsplats som fördröjer och reducerar det renade vattnet från bakterier/smittämnen innan det rinner vidare till dike och/eller vattendrag.

Kan ni leverera enskilt avlopp om man bor på en ö?2021-03-25T14:36:17+00:00

Svar: Ja. Dock fraktar vi enbart på farbara vägar, så ni får själva lösa båttransport om det krävs. De flesta av våra auktoriserade entreprenörer i ditt område har möjlighet att hjälpa till med transporter ut på öar.

Vad behöver jag om jag har normal skyddsnivå?2021-03-08T08:36:59+00:00

Svar: Conclean Kompakt Markbädd och Conclean Basic är certifierade lösningar som klarar normal skyddsnivå.

Vad behöver jag vid hög skyddsnivå?2023-02-23T12:55:01+00:00

Svar: Conclean minireningsverk klarar högskyddsnivå när det gäller miljökraven, om det även är hög skyddsnivå enligt hälsokraven så rekommenderar vi vårt minireningsverk tillsammans med Conclean NextGen Kloreringsenhet.

Kan man pumpa avloppsvatten?2021-03-08T08:35:48+00:00

Svar: Våra avloppslösningar kan ta emot pumpat avloppsvatten utan problem. Vi har ett stort utbud av pumpstationer som klarar att pumpa till våra lösningar eller att pumpa till kommunal ledningsnät.

Hur gör man enskilt avlopp?2023-02-23T12:24:23+00:00

Svar: Enskilt avlopp ersätter ett kommunalt avlopp till ett eller flera hus. Det är oftast en tank, brunn eller ett minireningsverk som grävs ner på fastigheten. Avloppsanläggningen ska tömmas årligen av kommunens slamtömningsfordon. Ett enskilt avlopp skall alltid grävas ner efter godkännande från kommunens miljöenhet.

Hur fungerar enskilt avlopp?2023-02-23T12:38:00+00:00

Svar: Först separeras fasta partiklar i någon form av slamavskiljare, därefter renas vattnet i ett biologiskt och ibland även ett kemiskt steg. Kontakta Conclean för vidare information gällande de produkter som berör just din fastighet.

Vad gäller för enskilt avlopp?2021-03-25T15:13:15+00:00

Svar: För att inte riskera att köpa produkter som är fel enligt ställda krav rekommenderar vi att ni kontaktar Concleans försäljningsavdelning för rätt hjälp att hitta en lösning passande för just din fastighet.

Vad kostar ett enskilt avlopp?2023-02-23T12:38:55+00:00

Svar: Beroende på vilka reningskrav som ställts varierar inköpskostnaden samt driftkostnaderna. En auktoriserad entreprenör kan ge dig ett totalpris för installation av ett nytt enskilt avlopp.

Bästa lösning för enskilt avlopp?2023-02-23T12:23:02+00:00

Svar: Husets konstruktion samt tomtens utseende kan påverka vilken produkt som är mest lämplig för just din fastighet.Man måste också ta hänsyn till vilket reningskrav som gäller där du bor. Kontakta Concleans försäljningsavdelning för rätt hjälp att hitta en bra lösning för dig.

Hur påverkar enskilt avlopp hälsa och miljö?2021-03-09T11:47:38+00:00

Svar: Kväve och fosfor är gödningsämnen man vill skydda sjöar och hav ifrån. Det leder till övergödning med till exempel döda bottnar som resultat. Bakterier från avloppsvatten kan kontaminera dricksvattentäkter vilket orsakar sjukdomar.

Vad kostar sluten tank?2023-02-23T12:48:16+00:00

Svar: En sluten tank kostar mellan 5000 – 7500 kr/m3

Hur lång livslängd har en Sluten Tank?2023-02-23T12:47:17+00:00

Svar: En korrekt nedgrävd tank har egentligen ingen begränsad livslängd. Ett lock som exponeras för solljus kan behöva bytas över tid.

Sluten tank storlek?2021-03-09T08:54:56+00:00

Svar: Till ett fritidsboende rekommenderas 3 m3 medans ett permanentboende behöver ca 5 m3.

Hur ofta behöver man tömma en sluten tank?2023-02-23T12:45:13+00:00

Beroende på belastning är det svårt att säga slamtömningintervall. En rekommendation är att använda snålspolande toalett eller ännu hellre vakuumtoalett för att minska slamtömningsintervall.

Kan man ha en sluten tank ovan mark?2023-02-23T12:32:37+00:00

Svar: Tankar ovan mark betyder stor frysrisk varför det inte är någonting vi rekommenderar.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Till toppen