Conclean Kompakt BDT2022-04-11T10:01:33+00:00

Kompakt BDT för rening av gråvatten

Conclean kompakt BDT för ett hushåll är slamavskiljare och markbädd i ett, en unik produkt som renar hushållens BDT-vatten (bad, disk, tvätt), vilket är perfekt för fritidshus. Conclean kompakt BDT för 2-3 hushåll består av en separat slamavskiljare och en separat kompakt markbädd.

Conclean kompakt BDT innehåller en sedimentringstank där vattnet separeras från fasta partiklar och sedan skickas vidare in i en bädd med biofilter som renar vattnet. Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd men med skillnaden att allt sker på en mycket liten yta i en miljövänlig och enkel process där behovet av underhåll är minimalt.

Conclean kompakt BDT finns med kapacitet för 1–3 hushåll och är certifierad enligt EN 12566-3 standard. Självklart uppfyller den alla krav som idag ställs på enskilda avlopp i Sverige. Om det krävs en sluten tank för wc, finns det ett stort utbud av tankar i Concleans sortiment.

ARGO BDT

Upptäck fördelarna med Conclean Kompakt BDT anläggning

 • Behöver ingen el för att fungera.

 • Lätt att transportera
  Eftersom den är liten är den också enkel att transportera.

 • Hållbar
  Tillverkad av högdensitetspolyeten PE-HD, skyddad mot UV-strålning. Inga rörliga delar som riskerar att gå sönder.

 • Enkel att installera
  Kan startas upp inom 24 h.

 • Kapacitet 0,6m³ per dag (årsmedelvärde)

 • Två års garanti.

 • Testad enligt EN 12566-3
  Lever upp till alla de svenska krav som idag ställs på enskilt avlopp.

Mer information

Conclean Kompakt BDT

Conclean Kompakt BDT, 1-3 hushåll

Conclean BDT - 2 hushåll

Conclean BDT – 2 hushåll

Installationsmanual för entreprenörer Conclean BDT

Installationsmanual för entreprenörer Conclean BDT

Manual för fastighetsägare - Conclean BDT och Conclean kompakt markbädd

Manual för fastighetsägare – Conclean BDT och Conclean kompakt markbädd

Testrapport Conclean BDT

Testrapport Conclean BDT

FAQ
Hur vet jag vilken typ av avlopp jag bör välja? Vad ska jag tänka på?2023-02-23T12:21:46+00:00

Svar: Kraven ställs av din kommun. Det finns normal skyddsnivå och hög skyddsnivå. Om du ska klara kraven på hög skyddsnivå bör du välja ett Graf minireningsverk eller ett separerat avlopp där wc-vatten går till sluten tank och gråvatten (BDT) går till en Argo BDT tank med inbyggd markbädd. Hitta en återförsäljare/entreprenör i din närhet som hjälper dig hela vägen.

Jag har utedass/mulltoa/förbränningstoalett, måste jag ändå rena avloppsvattnet?2021-03-25T15:01:47+00:00

Svar: Ja, även ditt bad, disk och tvättvatten måste renas. I detta fall är en Argo BDT att rekommendera.

Vilken produkt passar bäst för ett fritidshus där vi bara är under sommaren?2021-03-25T15:01:08+00:00

Svar: Alla våra produkter fungerar bra för fritidshus. Om man dock ser rent ekonomiskt så är en Argo BDT med sluten tank för WC vatten den bästa lösningen.

Vilken lösning är bäst för att rena BDT?2021-03-20T22:39:42+00:00

Svar: Det finns många olika lösningar att rena BDT vatten, men de enda certifierade lösningarna är Conclean Grey2Clean och Conclean BDT Kompakt.

Måste jag ansöka om tillstånd eller bygglov hos kommunen?2023-05-25T09:33:17+00:00

Svar: Ja Om du vill ha hjälp så ser vi till att en auktoriserad återförsäljare/entreprenör tar kontakt med dig för ett kostnadsfritt offertbesök.

Vad är en markbädd?2021-03-19T08:55:00+00:00

Svar: En markbädd ersätter en infiltration när det är täta massor i marken, till exempel lera. Man bygger en bädd med bland annat markbäddssand 0-8 mm och grus 4-8 (8-16) mm.

Hur påverkar enskilt avlopp hälsa och miljö?2021-03-09T11:47:38+00:00

Svar: Kväve och fosfor är gödningsämnen man vill skydda sjöar och hav ifrån. Det leder till övergödning med till exempel döda bottnar som resultat. Bakterier från avloppsvatten kan kontaminera dricksvattentäkter vilket orsakar sjukdomar.

Varför heter inte era minireningsverk Graf längre?2023-02-23T12:53:57+00:00

Vi har valt att kalla våra produkter Conclean istället beroende på att Grafs produkter är mycket populära i hela världen och tillverkas efter varje lands krav och förutsättningar. På det viset kan vi garantera att ett tex minireningsverk från Conclean är ett Graf minireningsverk anpassat för nordiskt klimat.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra produkter eller vill beställa offert

Till toppen