Kontaktinformation

Adress: Box 1402
701 14 Örebro

Telefon: 019-145500

E-post: info@bnentreprenad.se

BN Entreprenad AB drivs av Johan Björklund och Arvid Nyström. Johan är utbildad byggnadsingenjör och Arvid är utbildad maskinförare.

Vi utför bland annat husdräneringar, enskilda avlopp, tomtplanering, grunder, uppfarter/parkeringar, utgrävning för pooler, dammar, dikning av åkermark och skog, bygg samt spräckning/borttagning av berg och större stenar med hjälp av Power Tools