Kontaktinformation

Adress: Österhagen 45
226 10 Lemland

Telefon: +358 400 740 030

E-post: nordqvist.t.s@aland.net

Vi åtar oss stora som små uppdrag över hela Åland inklusive skärgården:
Allt från snöröjning och gräsklippning till större markarbeten och byggnadsschaktningar. Vi erbjuder även energiklippning och stubbrytning.

Som kund
Som kund hos Nordsons Gräv KB ser vi till att du får ett väl utfört arbete. Vi värnar om en bra kundrelation, där ärlighet och en bra dialog är i fokus. Maskinen samt förare går även att bokas för andra grävbolag om behov finns. Det är kunden som står i fokus, inte du och jag som konkurrenter.

Vår specialitet
Energiklippning , stubbrytning och  avloppsanläggningar samt mycket mera. Vi har ett stort sortiment av material och kan utföra kompletta avloppsanläggningar i olika storlekar. Även egen service på reningsverken erbjuder vi våra kunder.