Kontaktinformation

Adress: Industrivägen 3
794 32 Orsa

Telefon: 070-998 82 99

E-post: info@siljanschakt.se

Siljan Schakt Entreprenad AB är en av de största privatägda maskinägarna i Dalarna med över 30 års erfarenhet och bred kompetens inom markentreprenad. Siljan Schakt ägs av Jan Arnesson och är ett nischföretag inom entreprenadmaskinsbranschen som erbjuder fullservice. Med det menar vi vår samlade kompetens och erfarenhet tillsammans med de anläggningsmaskiner vi använder i projekten. Siljan Schakt är verksamt inom hela mellansverige.